Njoftim

Njoftim - 08 shtator 2014

Drejtoria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, informon qytetarët e komunës së Ranillugut që të shmangin çdo aktivitet në zonën kufitare (prerje të lëndës drusore, peshkim, etj ..) Për shkak të sigurisë së tyre personale dhe ikjes nga ngjarje të padëshiruara dhe të rrezikshme.


RSS

Sign in


 


Harta e Faqes
| Ranillug 2010© | Ministria e Adminsitrimit te Pushtetit Lokal. All rights reserved.