Kuvendi i Komunës Ranillug

 Kuvendi i Komunës Ranillug ka filluar me punë më 05.01.2010 – të, me kët rast është mbajtur seansa konstituive e Kuvendit të Komunës. Në seancë është zgjedhur Kryesusi i Kuvendit të Komunës.Kuvendi i Komunës Ranillug numron pesëmbdhjet (15) delegat, duke e llogaritur edhe Kryesusin e Kuvendit. Në kët përbërje bëjnë pjesë dy subjekte politike :
 
 
INICIJATIVA QYTETARE PËR KOMUNËN E RANILLUGUT  -  GIZOR
 
PARTIA SËRBE PËR KOSOVË DHE METOHI  -  SKMS
 
 INICIJATIVA QYTETARE PËR KOMUNËN E RANILLUGUT - GIZOR numron            njimbëdhjet (11) anëtar – delegat, ndërsa PARTIA SËRBE PËR KOSOVË  DHE METOHI – SKMS numron katër (4) anëtar – delegat në përbërjen  momentale të Kuvendit të Komunës Ranillug. 
 


Harta e Faqes
| Ranillug 2010© | Ministria e Adminsitrimit te Pushtetit Lokal. All rights reserved.