Drejtoria e Administratës dhe Personelit të Komunës Ranillugut

                                                     
                                                   
  
                                   Drejtori i Administratës - Miloš Tomić
                                   
                                       E-mail: milosranilug@gmail.com

Lindi më 30.04.1984. në Gjilan. Përfundoi  shkollën fillore në Ranillug, gjithashtu shkollën e mesme ekonomike e kreu në Ranillug. Ai u diplomua nga Fakulteti i Biznesit dhe Menaxhimit Industriale në Beograd në vitin 2012.

Nga viti 2002 deri në vitin 2005 ai punoi si udhëheqës artistik i SHKA "Radomir Popoviq" në Ranillug. Stazhin nga lëmia e administratës dhe të kontabilitetit në kohëzgjatje prej gjashtë muajsh e kreu në shkollën fillore "Veljko Dugošević" në Ranillug, 2005. Në të njëjtin vit, punësohet në Fakultetin e Filozofik të Mitrovicës klasa në Ranillug si referent për çështjet studentore. Pas mbylljes së klasës së Fakultetit të Filozofisë në vitin 2009, kalon të punoj në shkollën e lartë të edukimit të studimeve profesionale nga Gjilani me seli të përkohshëm në Bujanoc si sekretar teknik dhe më vonë si një administrator i sistemit. Pas fitores së zgjedhjeve komunale nga lista Serbe në dhjetor të vitit 2013, ai u emërua në funksionin e Drejtorit në Administratën e Përgjithshme të komun��s.

Gjithashtu, gjatë shkollimit ka përfunduar një kurs të specializuar nga fusha e informatikës në një periudhë prej një viti për web dizajner.

Administrata komunale e sheh perms përmirësimit të administratës komunale në përputhje me parimet e proceseve administrative Evropiane, gjegjësisht shërbime me cilësi të lartë për qytetarët dhe krijimin e një administrate moderne që do të kontribuojë ndjeshëm në cilësinë e standardeve të jetesës së qytetarëve, mbrojtjen e të drejtave të njeriut, barazi gjinore, transparencës, duke optimizuar procedurat administrative, heqjen e pengesave të panevojshme administrative , zbatimin e masave të duhura organizative, duke përdorur informacionet teknologjisë moderne, në funksion të përshpejtimit dhe thjeshtimit të procedurave dhe forcimin e kapaciteteve operacionale të administratës komunale.

Ai është një lexues i pasionuar, sidomos literaturë në fushën e teknologjisë së informacionit dhe të letërsisë serbe.

Luan shah, shikon ndeshjet e basketbollit dhe të futbollit.
Ai flet anglisht dhe rusisht.

Drejtoria e Administratës dhe Personelit përfshin punët të cilat kan të bëjnë:
 


• Propozimet profesionale të qëndrimeve dhe propozimin për rregullimin e sistemit dhe strukturës së Komunës.
 

• Organizimin teritorial dhe gjendjen e mbrendshme juridike në Komunë
 

• Përparimit të kualitetit të shërbimeve publike lokale
 

• Ofrimin dhe mbajtjen e shërbimeve për funsionimin e Komunës pa pengesa
 

• Trajnimi dhe ruajtja e shenimeve
 

•  Ofrimi i ndihmës teknike dhe profesionale kryetarit të Komunës dhe strukturës së saj
 

• Ofrimi i ndihmës teknike dhe profesionale kryetarit të Komunës dhe strukturës së saj
 

• Pranimi, dhënja dhe arhivimi i rapoteve , lutjeve dhe kërkesave të qytetarve

 


Harta e Faqes
| Ranillug 2010© | Ministria e Adminsitrimit te Pushtetit Lokal. All rights reserved.