Drejtoria për shëndetësi dhe mbrojtje sociale të Komunës Ranillug

                                                       Zvonimir-Vasic.JPG

Drejtori i drejtorisë - Zvonimir Vasiq

E-mail: zvasic13@gmail.com

Lindi më 13.10.1955.  Arsimin e mesëm ka përfunduar në shkollën e mesme "9 maj" në Kamenicë.  Ekonomist i diplomuar, ka studiuar në Universitetit e Nishit, Fakulteti i Ekonomisë.
1980-1985 Profesor i lëndëve ekonomike, Gjimnazi "9. Maj ", Kamenicë
1985-1986 Udhëheqës i shërbimeve financiare dhe  kontabilitetit, NSH ngrohje dhe mirëmbajtje "shtëpi e re", Vranjë
1986-1987 Drejtor i Përgjithshëm, kompanisë së konfeksionit të veshjeve NSH "Kosova", Kamenicë
1987-1993 Menaxher i përgjithshëm, i repartit të industries së tekstilit të Nishit "NITEKS" Kamenicë
1993-1999 Drejtor i Përgjithshëm, i kompanisë së tekstilit – Shoqëri Aksionare "PIONIR", Kamenicë
2004-2009 Profesor në Shkollën e Mesme të Mjekësisë, në Ropotovë të Madhe
2009- Drejtor i Drejtorisë për Arsim, Shëndetësi dhe Mbrojtjes Sociale, në komunën e Ranillugut
Jeton në Ropotovë të Madhe, i martuar dhe baba i tre fëmijëve.

Drejtoria për Shëndetësi dhe Mbrojtje Sociale përfshin punët të cilat kan të bëjnë me :
 
 
Prurjen e planit mbi realizimin të mbrojtjes primare shëndetësore dhe përcelljen e situates përgjithshme shëndetësore në Komunë
 
 
Hartimin e planit të plitikave të shëndetësis e që ka të bëj me planifikimin financimin e mbrojtjes shëndetësore
 
 
Përcelljen e qendrës kryesore të mbrojtjes shëndetësore familjare dhe qenrave tjera, pacijentëve jashtë klinikave dhe aktivitetet private në sektorin e shëndetësis
 
 
Ofrimi I strehimit adekuat për të pa street
 
 
Dhënja e licencave inkuadrimi , pagimin dhe  trajnimin e puntorve Komunal për qështje sociale
 


Harta e Faqes
| Ranillug 2010© | Ministria e Adminsitrimit te Pushtetit Lokal. All rights reserved.