Drejtoria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe zhvillimit Rural të Komunës së Ranillugut
Drejtori i drejtorisë - Ivan Denčić

E-mail: ivandencic82@gmail.com

Lindi më 16.08.1982. në Beograd, dhe në vitin 1989 ai u regjistrua në shkollën fillore "Kosta Abrasevic" në Resnik. Deri në vitin 1997, jetoi në Beograd, pastaj kthehet në Drenovc ku vazhdoi shkollimin e tij fillor në shkollën "Veljko Dugošević". Shkollën e mesme ai ndoqi në shkollën e mesme teknike në Gjilan "Dragi Popoviç" drejtimi Elektroteknik e Automatizmit deri në vitin 1999. Pastaj ai vazhdon shkollimin e tij në Shkollën Teknike në Vranjë. Ai u regjistrua në Shkollën e Lartë në Bllacë drejtimi Dogana. Jeton në Drenovc, i martuar dhe baba i dy fëmijëve.


Përgjegjësia e drejtorisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural është që të shpejtoj dhe avancoj zhvillimin e bujqësisë dhe prodhimeve bujqësore përmes të subvencioneve, donacioneve të organizatave joqeveritare dhe grandeve nga ana e Ministrisë bujqësisë, pylltarisë dhe zhvillimit rural.
 


Harta e Faqes
| Ranillug 2010© | Ministria e Adminsitrimit te Pushtetit Lokal. All rights reserved.