Bujqit në ligjëratë për kultivimin e boronicës | 2014-09-17

Siç është theksuar në periudhën e mëparshme raportuese, komuna e Ranillugut në bashkëpunim me Ministrinë Bujqësisë dhe Zhvillim Rural për po punon në realizimin e programit "promovimin e zhvillimit rural." Rezultati i këtij bashkëpunimi është një tjetër ligjëratë, e cila u mbajt dje në sallën e kuvendit  në Domaroc dhe ka të bëjë me rëndësinë e kultivimit të boronicës.

 

Debat Publikë | 2014-09-09

Njoftohen qytetarët e komunës së Ranillugu, dhe të gjitha palët e interesuara që me datë 15.09.2014. në sallën e Shtëpisë së Kulturës në fshatin Ropotovë e Madhe, duke filluar nga 13 ora do të mbahet  debat publikë.

 

Konkurs për zhvillim të regjistrimit të bujqësisë | 2014-09-09

Në bazë të Ligjit Nr 04 / L-253 të Regjistrimit Bujqësore dhe Ligjit Nr 04 / L-36 nga Statistikat Zyrtare të Kosovës, regjistrimi i bujqësisë do të zhvillohet në Komunën e Ranillugut në përputhje me metodologjitë tradicionale (derë më derë).

 

Takimi me drejtorët e shkollave | 2014-09-09

Në Zyrën e kryetarit të komunës javën e kaluar, është mbajtur një takim i udhëheqjes së komunës me drejtorin e drejtorisë së Arsimit dhe drejtorët e shkollave.
 

Intervista për punë | 2014-09-09

Sipas konkursit, i cili ishte shpallur më 11 gusht 2014 për vende pune në arsim, gjegjësisht në institucionet shkollore dhe parashkollore në komunën e Ranillugut, ftohen konkurruesit  për të intervistuar për vendet e theksuara të punës.
 

Komiteti Komunal për Siguri në Bashkësi ka konstatuar: Situatën e sigurisë në territorin e komunës | 2014-09-09

Anëtarët e Komitetit Komunal për Siguri në Bashkësi, u takuan sot në sallën e Kuvendit të komunës së Ranillugut në Domorovc për të diskutuar mbi gjendjen e sigurisë në territorin e komunës.
 

Ligjëratë për Blegtorë | 2014-09-08

Blegtorët që ekzistojnë në territorin e komunës së Ranillugut kanë pasur mundësin të dëgjojnë diç më shumë mbi kushtet që i përcjellë mbajtja e kafshëve, ushqyerja dhe higjiena e qumështit dhe prodhimeve të tij.
 

Njoftim | 2014-09-08

Drejtoria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, informon qytetarët e komunës së Ranillugut që të shmangin çdo aktivitet në zonën kufitare (prerje të lëndës drusore, peshkim, etj ..) Për shkak të sigurisë së tyre personale dhe ikjes nga ngjarje të padëshiruara dhe të rrezikshme.
 

Takimi i udhëheqjes së komunës të Ranillugut me DEMOS – in | 2014-09-08

Përfaqësues të HELVETAS-it gjegjësisht të projektit DEMOS kanë vizituar sot  komunën Ranillugut.
 

Është mbajtur seanca e gjashtë e rregullt e Kuvendit të Komunës së Ranillugut | 2014-09-08

Seanca e gjashtë e rregullt e Kuvendit të Komunës së Ranillugut u mbajt sot në ambientet e komunës së Ranillugut në Domorovc, me fillim në ora 10:00.
 
Duke paraqitur rezultatet 1-10 (of 608)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 

Sign in


 


Harta e Faqes
| Ranillug 2010© | Ministria e Adminsitrimit te Pushtetit Lokal. All rights reserved.