Është mbajtur seanca e shtatë e rregullt e Kuvendit të Komunës së Ranillugut | 2014-09-29

Seanca e shtatë e rregullt e Kuvendit të Komunës së Ranillugut u mbajt dje në ambientet e komunës së Ranillugut në Domorovc, duke filluar në orën 10:00.

 

Është mbajtur seanca e pestë e rregullt e Komitetit për Politikë dhe Financa | 2014-09-25

Seanca e pestë e rregullt i Komitetit për Politikë dhe Financa është mbajtur sot në sallën e Kuvendit të komunës së Ranillugut në Domoroc, me fillim në orën 10:00.
 

Seanca e dytë e rregullt e Komitetit për Bashkësi | 2014-09-25

Seanca e parë e rregullt e Komitetit për Bashkësi u mbajt sot në lokalet e komunës së Ranillugut në Domorocë.
 

Memorandumi mbi bashkëpunimin e Komunës së Ranillugut dhe projektit të DEMOS-it | 2014-09-25

Kryetari i komunës së Ranillugut z. Gradimir Mikic ka nënshkruar memorandum bashkëpunimi në mes të komunës së Ranillugut dhe projektit DEMOS.

 

Takimi i ekipit të dialogut | 2014-09-25

Në organizim të zyrës rajonale të OSBE-së në Gjilan, në restorantin Bujana u mbajt punëtori me qëllim të shqyrtimit të idesë për mbajtjen e aktiviteteve ndër-etnike në komunat Ranillug, Kamenicë, Gjilan dhe Novobërd.

 

Është mbajtur seminar tre ditor në Durrës për anëtarët e Komitetit Komunal për Siguri në Bashkësi në Ranillug | 2014-09-25

Në organizim të "Dialog Nansen Kosovar" fundjavën e kaluar në Durrës u mbajt seminar tre-ditor për anëtarët e Komitetit Komunal për Siguri në Komunën e Ranillugut.
 

Kryetari i Komunës z. Gradimir Mikić ka ftuar të kthyerit, personat intern të zhvendosur dhe afaristët | 2014-09-25

Përfaqësuesit e organizatës gjermane jo-qeveritare Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), e cila aktualisht është duke punuar në projektin "Mbështetje për kthim të qëndrueshëm në Kosovë dhe ri-integrimin e personave të zhvendosurve intern", u takuan dje me kryetarin e komunës z. Gradimir Mikic, biznesmenë, të kthyerit dhe personat e riatdhesuar në komunën e Ranillugut. Takimi u mbajt në sallën e Kuvendit të Komunës në Domoroc.
 

Ftesa e hapur për ndarje të mjeteve pa kthim për të filluar punën në formë të paisjeve në kuadër të projektit | 2014-09-25

Është e hapur thirrja për financimin e granteve për fillimin e biznesit në formën e pajisjeve, makinerive dhe mjetet që u përkasin komuniteteve pakicë dhe personave të zhvendosur brenda vendit në kuadër të territorit Kosovës në komunat: Istog, Klinë Prishtinë - Graçanicë, Novo Bërdë, Rahovec, Shtërpcës, Pejë, Kamenicë - Ranillug , Gjilan - Parteshi dhe Ferizaj. Fondet janë të caktuara në kuadër të projektit "Përmirësimi i mundësive për kthimin dhe ri-integrimin e personave të zhvendosur në kuadër të projektit IRL " i  financuar nga Bashkimi Evropian dhe zbatuar nga Arbeiter Samariter Bund Serbija (ASB). Afati i fundit për aplikim është 14 tetor 2014.
 

Njoftim – Seanca e shtatë e rregullt e Kuvendit të komunës së Ranillugut | 2014-09-25

Njoftohen qytetarët e komunës së Ranillugut, që seanca e rregullt e shtatë e Kuvendit të komunës së Ranillugut do të mbahet më 25.05.2014. (e enjte) në orën 10:00 në sallën e Kuvendit në Domorovc.
 

Është mbajtur Debat mbi buxhetin e komunës, ndryshimin dhe plotësimin e rregullores mbi taksat, ngarkesat, tarifat dhe gjobat komunale | 2014-09-25

Debati u mbajt dje në Shtëpinë e Kulturës në Ropotovë të Madhe. Qytetarët e komunës së Ranillugut  kishin mundësinë që me pjesëmarrjen e tyre të ndikojnë në krijimin e buxhetit të komunës së Ranillugut dhe të mësojnë më shumë në lidhje me ndryshimet që janë bërë, lidhur me tatimet komunale, detyrimet, tarifat dhe gjobat. gjithashtu, patën mundësinë për të dëgjuar emrat e rrugëve që Komiteti komunal i prezantoi dhe të komentojnë për zëvendësimin e tyre.

 
Duke paraqitur rezultatet 1-10 (of 621)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 

Sign in


 


Harta e Faqes
| Ranillug 2010© | Ministria e Adminsitrimit te Pushtetit Lokal. All rights reserved.