Lajmet   Komuna e Ranillugut

01 prill 2010

Komuna e Ranillugut ka mbajtur mbledhjen konstituive më 5.janar 2010-të, dhe me këtë është konstituar juridikishtë. Komuna e Ranillugut shtrihet në sperfaqe 77.617.771 m². Komuna e Ranillugut numron përafersisht 6000 banorë, nga kjo 99% e përbëjnë banorët Sërb, gjer sa më pak se 1% e përbën bashkësia pakicë e Shqiptarëve. Me formimin e Komunës së re të Ranillugut qytetarët sërb, shqiptar dhe të tjerë të cilet jetojnë në këtë hapesir kanë fituar mundësi të reja për realizimin e të drejtave të tyre. Gjithëashtu me formimin e Komunes së re krijohen mundësi të reja për punësim, si dhe për rritjen e standardit të njerzëve që jetojnë në Komunen e re ..

Sign in


 


Harta e Faqes
| Ranillug 2010© | Ministria e Adminsitrimit te Pushtetit Lokal. All rights reserved.