Lajmet   Shpërndahen pako për fëmijët

29 dhjetor 2017

Fëmijëve në kopshte dhe nxënës të klasës së parë deri në klasën e katërt të shkollës fillore "Trajko Perić" në Drenovc, Odevc dhe Rajanovc u janë ndarë pako.
Pakot në shkollat e përmendura u shpërndanë dje nga udhëheqja e komunës, e kryesuar nga kryetari Vladica Aritonoviç. Ky veprim i ndarjes u organizua në bashkëpunim me Xhudo Clubin "Partizan" nga Ranillugu  Pavlisha Popoviq dhe paketat u dhuruan nga shoqata folklorike "Izvor" nga Reklinghausen - Gjermani, e themeluar nga Slavica Nikolic.

Ky është një veprim i këndshëm dhe unë jam i kënaqur që dje çdo gjë shkoi në një atmosferë të këndshme, dhe kënaqësia jonë e veçantë është buzëqeshja dhe humor i mirë i fëmijëve. Komuna është e gjallë dhe sa më shpejt që i kanë këta fëmijë, kjo është më e bukura për çdo komunitet. Kjo është e ardhmja jonë, sepse gjithçka që krijojmë, krijojmë për fëmijët tanë ", tha Aritonoviç.

Dje, gjatë vizitës së tij, foli edhe me drejtorin e shkollës, Goran Stamenkoviç, për nevojat dhe planet e shkollës për vitin e ardhshëm. Me këtë rast, u ra dakord që komuna do të ndajë mjete për zgjerimin e shkollës në Rajanovac vitin e ardhshëm. Sipas fjalëve të tyre po ndërtohen klsë dhe tualete të reja.


Sign in


 


Harta e Faqes
| Ranillug 2010© | Ministria e Adminsitrimit te Pushtetit Lokal. All rights reserved.