Lajmet   U asfaltua një kilometer e rrugës në Rajanovc

08 gusht 2017

Dy nga rrugët më të frekuentuara në Rajanovc, e Steviqçve dhe e  Uroshve, u asfaltuan javës së kaluar.
Komuna e Ranillugut falë mjeteve të siguruara nga buxheti i Ministrisë së Infrastrukturës ka arritur të asfaltoj dy seksione të rrugës në këtë fshat. U asfaltuan dy rrugët më të frekuentuara në Rajanovc, të cilat deri më tani nga ana e komunës herë pas here janë mbushur, që fshatarëve u ka siguruar lëvizjen normale dhe të lirë.

Sipas fjalëve t organit mbikëqyrës asfaltimi ka përfunduar në mesin e javës së kaluar, për punët e përgjithshme janë shpenzuar rreth 29 000 euro. "Punimet janë kryer brenda afatit kohor të specifikuar dhe planit dinamik. Të gjitha situatat janë bërë në mënyrë të plotë dhe siç është planifikuar, theksojnë autoriteti mbikëqyrës i komunës.


Sign in


 


Harta e Faqes
| Ranillug 2010© | Ministria e Adminsitrimit te Pushtetit Lokal. All rights reserved.