Lajmet   U mbajt seanca e dytë e rregullt e Komitetit për Shërbime Publike

02 maj 2017

Seanca e dytë e rregullt e Komitetit për Shërbime Publike, në vitin 2017, u mbajt më 28.04.2017. në lokalet e komunës së Ranillugut, në Domorovc.
Seanca u ndoq nga anëtarët Komitetit e kryesuar nga Kryesuesi i Dejan Jovanoviq dhe Drejtori i Drejtorisë për Shërbime Publik Ivan Janiçijeviq.

Rendi I ditës:

1. Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbalit nga seanca e kaluar.

2. Raportimi I drejtorit mbi aktivitetet e drejtorisë së shërbimeve publike.

3. Të ndryshme.

Procesverbali nga seanca e kaluar dhe rendi i ditës u miratuan një zëri.

Sign in


 


Harta e Faqes
| Ranillug 2010© | Ministria e Adminsitrimit te Pushtetit Lokal. All rights reserved.