Lajmet   U mbajt seanca e gjashtë e rregullt e Kuvendit të Komunës së Ranillugut

04 shtator 2017

Seanca e gjashtë e rregullt e Kuvendit të komunës së Ranillugut në vitin 2017 u mbajt të enjten, më 31 gusht, në ambientet e komunës së Ranillugut, në Domoroc.
Seanca e gjashtë e radhës në vitin 2017 u ndoq nga pesëmbëdhjetë delegatë, duke përfshirë Kryesuesin e Kuvendit Sasha Aleksić.

Rendi i ditës i seancës:

1. Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbalit nga seanca e kaluar
2. Shqyrtimi dhe miratimi i rregullores për tatimin në pronë të paluajtshme
3. Të ndryshme

Të gjitha pikat në rendin e ditës u miratuan me shumicë votash.

Sign in


 


Harta e Faqes
| Ranillug 2010© | Ministria e Adminsitrimit te Pushtetit Lokal. All rights reserved.