Lajmet   U mbajt seanca e katërt e rregullt e Kuvendit të Komunës së Ranillugut

02 maj 2017

Seanca e katërt e rregullt K.K të Ranillugut në vitin 2017, u mbajt të premten më 28.04., Në lokalet e komunës së Ranillugut, në Domorovc.
Seanca e katërt e radhës në vitin 2017, u ndoq nga pesëmbëdhjetë delegatë, duke përfshirë Kryesuesin e Kuvendit Sasha Aleksic, dhe drejtorët e drejtorive.

Rendi I ditës:

1. Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbalit nga seanca e kaluar.

2. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim vendimit mbi plotësimin e vendimit të Kuvendit për mbrojtjen e tokës bujqësore nr. 02-065/2012 nga 29.06.2012.

3. Shqyrtimi dhe miratimi i raportit financiar për periudhën janar - mars 2017.

4. Të ndryshme.

Të gjitha pikat e rendit të ditës u miratuan me shumicë votash.

Sign in


 


Harta e Faqes
| Ranillug 2010© | Ministria e Adminsitrimit te Pushtetit Lokal. All rights reserved.