Lajmet   U mbajt seanca e shtatë e rregullt e Komitetit për Politikë dhe Financa

04 shtator 2017

Seanca e shtatë e rregullt i Komitetit për Politikë dhe Financa u mbajt të martën, më 29 gusht, në lokalet e komunës së Ranillugut në Domoroc.

Në seancë morën pjesë të gjithë anëtarët e Komitetit, përfshirë kryesuesin Sasha Aleksić.
Rendi i ditës i seancës:

1. Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbalit nga seanca e kaluar
2. Shqyrtimi dhe miratimi i rregullores për tatimin në pronë të paluajtshme
3. Të ndryshme

Të gjitha pikat në rendit të ditës u miratuan me shumicë votash.

Sign in


 


Harta e Faqes
| Ranillug 2010© | Ministria e Adminsitrimit te Pushtetit Lokal. All rights reserved.