Lajmet   U mbajt seanca e tetë e rregullt e Komitetit për Komunitete

04 shtator 2017

Seanca e tetë e rregullt e Komitetit për Komunitete u mbajt të martën, më 29 gusht, në lokalet e komunës së Ranillugut, në Domoroc.
Të gjithë anëtarët e Komitetit e ndoqën seancën e rregullt, të kryesuar nga Kryetari i Komitetit, Qemal Dubova. Në takim morën pjesë edhe përfaqësues të OSBE-së.
Rendi i ditës i seancës:

1. Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbalit nga seanca e kaluar
2. Një raport gjashtë mujor nga Zyra për Komunitete dhe Kthim (Janar-Qershor 2017)
3. Të ndryshme

Pas miratimit të rendit të ditës dhe procesverbaleve, anëtarëve të komitetit ju prezantua Raporti i Zyrës për Komunitete dhe Kthim për periudhën janar-qershor të vitit aktual.

Sign in


 


Harta e Faqes
| Ranillug 2010© | Ministria e Adminsitrimit te Pushtetit Lokal. All rights reserved.