Lajmet

NJOFTIM PËR QYTETARËT – DEBAT PUBLIK / 24.4.2017 | 2017-04-24

Të nderuar qytetarë të Komunës së Shtërpcës,  ju njoftojmë se të hënën më 8 maj 2017, në sallën e KK  Shtërpcës, duke filluar në orën 10 do të mbahet   debat publik me qytetarët  me temën: Propozim- vendim për  taksa për  leje e ndërtimit.

 

ËSHTË NËNSHKRUAR MEMORANDUMI PËR MIRËKUPTIM | 2017-03-16

Në hotel Emarald sot në Prishtinë në mes të Agjencisë Austriake për Zhvillim dhe Komunës së  Shtërpcës është  nënshkruar një memorandum për  mirëkuptim për bashkëpunim të mëtejshëm në kuadër të kornizës së  InterDev i cili ka filluar të impletohet  në vitin 2014. 
 

NJOFTIM PER QYTETAR - DEBATI PUBLIK /08/03/2017/ | 2017-03-08

Vendim mbi dhenien ne debat publik te propozim vendimit per taksen komunale per leje ndertimi.

 

THIRRJE PËR APLIKIM PËR FERMERËT DHE EKONOMITË BUJQËSORE TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS | 2017-02-23

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural ka hapur fazën e aplikimit për projekte në kuadër të Programit për Zhvillim Rural. 

 

THIRRJE PËR APLIKIM 02/2017 | 2017-02-23

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural fton të gjithë fermerët e interesuar që të aplikojnë për mbështetje përmes Programit për Pagesa Direkte 2017.

 

SEANCA E PARË TË RREGULLT K.K SHTËRPCEË / 2017 / | 2017-01-23

Seanca e parë të rregullt  K.K. Shtërpce do të mbahet të martën, 31 Janar 2017.
 

SEANCA E NËNT TË REGULL E KK SHTËRPCË 21/11/2016/ | 2016-11-21

Zyra për informim publik e komunës së Shtërpcë i informon qytetaret  që në të martën më 29 do të mbahet  seance e nëntë të rregull e KK Shtërpcë 

 

NGRITJA E NDËRGJEGJËSIMIT E TË RINJVE NË LIDHJE ME DHUNËN NË FAMILJE DHE MËNYRAT E PARANDALIMIT | 2016-11-04

Me datë 04 Nëntor 2016, në restorantin '' Çair '' në Shtërpcë, zyra rajonale e Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE) Misioni në Kosovë ka organizuar një tryezë pune me temën '' Ngritja e ndërgjegjësimit e të rinjve në lidhje me dhunën në familje dhe mënyrat e parandalimit “. 
 

PROGRAMI PËR PUNË PRAKTIKE NË KOMUNA | 2016-10-28

Bëni dy muaj punë praktike në komuna.Fitoni përvojë pune, zgjeroni rrjetin tuaj professional dhe rritni mundësitë ë punësimit 

 

THIRRJA PËR DORËZIMIN E PROJEKTEVE | 2016-10-26

Të nderuar anëtaret e grupit, palët  e interesuar për regjionin ndërkufitar ,,Shara” dhe grupi punues për zhvillim regjional rural në Evropën juglindore, në bashkëpunim me GIDZ e në kuadër e projektit ,, Zhvillimi rural përmes menaxhimin të integruar me resuet pyjore dhe ujore” , hop ftesën e dytë për dorëzimin e propozim e projekteve.

 

E DREJTA PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE | 2016-10-20

Kushtetuta e garanton të drejtën tuaj për mbrojtje të të dhënave personale. Ajo parasheh që mbledhja, ruajtja dhe përdorimi i të dhënave personale rregullohet me ligj. 
 

U MBAJTUR SEANCA E SHTAT TË RREGULL KK SHTËRPCË | 2016-09-27

Seanca e rregullt e  Kuvendit Komunal të Shtërpcës, shtati në vitin 2016, u mbajtur  sot në sallën e Kuvendit  të  Komunës së Shtërpcës.  Në rendin e ditës ka pasur nëntë  pika dhe draft Buxheti për vitin 2017. 

 

SEANCA E SHTATE E RREGULLT E KUVENDIT TE KOMUNES SE SHTERPCES | 2016-09-19

Seanca e shtate e rregullt e KK Shterpce do te mbahet te marten me 27 shtator 2016 me fillim ne ora 10h.

 

AMBASADORI I KOSOVËS NË BULLGARI, PËRFAQËSUESI I PARLAMENTIT TË BULLGARISË DHE PËRFAQËSUESI I NDËRMARRËSVE NGA BULLGARIA KANË VIZITUAR KOMUNËN E SHTËRPCËS | 2016-09-15

Komunën e Shtërpcës dje kanë vizituar ambasadori i Kosovës në Bullgari z. Shpend Kallaba, përfaqësuesi i Parlamentit të Bullgarisë z. Georgi Andonovi, përfaqësuesi i ndërmarrësve nga Bullgaria z. Jordan Kanazirev.

 

THIRRJE PЁR SHPREHJE TЁ INTERESIT / 07.09.2016 | 2016-09-07

Në emër të grupit lokal të aksionit, komuna e Shtërpcës dhe UNDP shpallin këtë THIRRJE PЁR SHPREHJE TЁ INTERESIT

 

 

Bratislav Nikolic ka uruar fillimin e vitit të ri shkollor 2016/2017 | 2016-09-01

Kryetari i komunës së Shtërpcë z. Bratislav Nikolic ka uruar fillimin e vitit të ri shkollor 2016/2017 të gjithë nxënësve, arsimtarëve dhe profesorëve

 

ZËVENDËS KRYETARI I KOMUNËS SË SHTËRPCËS DHE SHEFI I KABINETIT TË KRYETARIT NË TAKIM ME PËRFAQËSUESIT E ORGANIZATËS RINORE “RRJETI I EDUKAORËVE TË GJENERATAVE” | 2016-06-20

Zëvendës kryetari i komunës së SHtërpcës, Ivica Tanasijevic dhe këshilltari dhe shefi i kabinetit të kryetarit, Dusan Krstic, janë takuar sot me përfaqësues të organizatës rinore “Rrjeti i edukatorëve të gjeneratës” dhe me atë rast kanë biseduar mbi të gjitha temat më të rëndësishme lidhur mefunksionimin e të rinjëve në territorin e komunës së Shtërpcës.

 

NJOFTIM PËR QYTETARË – Seanca e pestë e rregullt e KK-së 27, jun 2016 | 2016-06-20

Seanca  e rregullt e KK-së Shtërpcë do të mbahet të hënën më 27 Qershor 2016 me fillim në ora 10 h.

 

PËRFAQËSUES TË ADA DHE UNDPE NË VIZIT KOMUNËS SË SHTËRPCËS | 2016-06-15

Përfaqësues të  ADA dhe UNDP-së kanë vizituar komunën e Shtërpcës dhe me atë rast kanë biseduar më zëvendës kryetarin dhe këshilltarin dhe shefin e kabinetittë kryetarit.

 

FTESË PËR TAKIM PUBLIK ME QYTETARË - Brezovica 2016 | 2016-06-10

Komuna e Shtërpcës dhe ZRG ju ftojnë në takim me qytetarë I cili do të mbahet të mërkurën më 15 qershor 2016 në shkollën fillore SARSKI ODRED në Brezovicë me fillim në ora 13:00h.

 

KOMPANIA PER DIZAJN "FABRIKA" | 2016-05-20

Komunat ne Kosove kane inicuar fushaten per promovimin dhe stimulimin e kultures se vleresimit ne baze te rezultatit te punes.


 

Plan për efikasitet të energjisë e komunës së Shtërpcës | 2016-05-10

Më qellim qasjes  strategjike në zgjidhjen e problemit nga sfera efikasitetit të energjisë, kryetari i komunës së Shtërpcës në vitin 2016 ka formuar  grupin e punës për hartimin e Planit për efikasitet të energjisë e komunës së Shtërpcës.
 

FTESË PËR TAKIM PUBLIK ME QYTETARË | 2016-05-05

Komuna e SHtërpcës dhe ZRG Ju ftojnë në takim me qytetarë i cili do të mbahet më 12. Maj 2016 në shkollën fillore në fshatin Firajë me fillim në ora 14:30 h.

 

NJOFTIM PËR QYTETARË – Shpallje lokale për thirrje për parashtrimin e propozimeve | 2016-05-04

Zyra e ARDE kërkon propozim projekte për Grant skemën për zhvillim të sektorit privat të cilin e financon zyra e bashkimit evropian.

 

NJOFTIM PËR QYTETARË – Seanca e katërtë e rregullt e KK-së, prill 2016 | 2016-04-19

Seanca e katërtë e rregullt e KK Shtërpcë do të mbahet të marten më 27. Prill 2016 me fillim në ora 10

 

NJOFTIM PËR QYTETARË – Seanca e tretë e rregullt e KK-së, mars 2016 – 22 mars 2016 | 2016-03-23

Séance e tretë e rregullt e KK Shtërpcë do të mbahet të marten më 29. Mars 2016       

 

NJOFTIM PËR QYTETARË – DEBATI PUBLIK 01.02.2016 | 2016-02-01

Të hënën më 15 shkurt do të mbahet debati publik për ndryshimin e Rregullores mbi Transparencën
 

LAJMERIM PËR QYTËTARET – DEBATI PUBLIK PËR MBROJTJE E TË MITURURVE | 2015-12-10

Debati publik mbi Rregulloren për mbrojtjen e të miturve prej fenomeneve të cilët rrezikojnë shëndetin edhe zhvillimin i tyre.

 

NJOFTIM PËR TATIMPAGUESIT E TATIMIT NË PRONË | 2015-10-26

Duke u bazuar në zbatim të ligjit nr. 05/L-043 për faljen e Borxheve Publike, Zyra e Përherëshme Tatimit në Pronë e cila funksionon në kuadër të Drejtorisë për Ekonomi e Financa në Komunën e Shterpce ka publikuar listën e personave Fizik dhe Juridik, të cilët mund të përfitojnë nga falja e borxheve publike për tatimin në pronë për periudhën deri më 31 dhjetor 2008.
 

KONKURS - Programi i punës praktike në institucionet publike në nivelin qëndror dhe lokal | 2015-10-08

Zyra e Kryeministrit/Zyra për Çështje të Komuniteteve në bashkëpunim me Ambasadën e Norvegjisë shpall konkursin për “Programin e punës praktike në institucionet qëndrore dhe lokale.
 

VENDIMI PËR DHENJE NË DEBAT PUBLIK PROPZIM PËR RREGULLOREN PËR TATIM NË PASURIN PA LUAJTSHME PËR VITIN TATIMOR 2016. | 2015-08-24

Zyra për informim publik në Komunën e Shtërpcës i lajmëron qytetaret që K.K Shtërpcë ka marr VENDIM PËR DHENJE  NË DEBAT PUBLIK PROPZIM PËR RREGULLOREN PËR TATIM NË PASURIN PA LUAJTSHME PËR VITIN TATIMOR 2016.

 


 

KONKURS - Anton Santori | 2015-08-14

Për plotësimin e vendeve të punës për mësimdhënie për vitin shkollor 2015/16 me kuadër përkatës për shkollën  fillore “Anton Santori” në Bitijë  shpallet: K O N K U R S

 

KONKURS | 2015-06-10

Për plotësimin e vendeve të punës për mësimdhënie për vitin shkollor 2015/16 me kuadër përkatës për shkollat fillore  “Osman Mani”,  “Razim Cokli”,  “Anton Santori” dhe Gjimnazin “Kongresi i Manastirit” shpallet:

·         Punëtor ndihmë
Vendi i punës: Shkolla fillore “Razim Cokli” në Brod-shkolla Amë.

 

NJOFTIM PËR QYTETARËT - projekti tre-vjeçar i strehimit për periudhën 2014-2016 | 2015-05-07

Në seancën  e KK Shtërpcë e cila u mbajt më 29 prill 2015, anëtarët e Asamblesë , miratuan një vendim për të mbajtur një debat publik mbi temën e draft strehimit tre-vjeçare për periudhën 2014-2016 .

 

FTESË PËR DEBATIN PUBLIK | 2012-04-06

Drejtoria për buxhet dhe financa fton të gjithë qytetarët e intersuar që më 12 prill të marrinpjesë në debatin public mbi Propozim Rregulloren mbi përcaktimin e kritereve për ndarjen e subvencioneve dhe transfereve.

 

NJOFTIM PUBLIK | 2012-03-23

Njoftohen qytetarët e komunës së Shtërpcës se të premtën më 30.03.2012 në ora 10:00 do të mbahet seanca e tretë e rregullt e Kuvendit Komunal Shtërpcë.

 

FTESË PËR DEBATIN PUBLIK | 2012-03-02

Drejtoria për Buxhet dhe Financa fton të gjithë qytetarët e intersuar që të marrin në debatin public për Taksat dhe ndeshkimet komunale komunën e Shterpces
 

FTESË PËR DEBATIN PUBLIK | 2012-03-02

Drejtoria për Buxhet dhe Financa fton të gjithë qytetarët e intersuar që të marrin në debatin public për Propozimrregullores për fillimin dhe mbarimin e orarit të punës së organizatave të biznesit në komunën Shterpces
 

DEKLARATË E PËRBASHKËT KUNDËR DHUNËS E KRYETARËVE TË KOMUNAVE NË VIJIM | 2012-03-01

Si kryetarë, jemi të brengosur lidhur me dhunën kundër secilit qytetar, kundër çfarëdo grupi apo komuniteti qoftë ajo.

 

PANAIRI REGJIONAL I NDËRMARRËSISË | 2012-02-27

Me kënaqësi ju ftojmë në ceremoninë e hapjes së Panaritit të parë regjional të ndërmarrësisë që organizohet nga Qendra për Shërbime të Biznesit (QShB) në Shtërpcë dhe Artanë.

 

NJOFTIM PUBLIK | 2012-02-19

Njoftohen qytetarët se komuna e Shtërpcës të mërkurën, 29.02.2012 në ora 10:00 do të mbajë seancën e rregullt të të Kuvendit Komunal Shtërpcë.

 

ORTEKU NË RRUGËN PËR NË QENDRËN E SKIJIMIT | 2012-02-15

Në fillim të shkurtit qendrën e skimit në Breazovicë e ka përfshi një mot  keq i përcjellur me erëra të forta dhe bore.

 

NË SHTËRPCË U PREZANTUAR “MASTER PLANI” PËR BREZOVICËN | 2012-02-10

Kompania “EcoSign” ka prezantuar dje “Master Planin” i cili do të shërbej si projekt për zhvillimin e qendrës së re turistike në Brezovicë në komunën e Shtërpcës, me ofertën e shërbimeve gjatë tërë vitit i cili do të gjendet në perenëdim të qendrës ekzistuese të skijimit.

 

SEANCA E PARË E KUVENDIT KOMUNAL SHTËRPCË | 2012-01-30

Kryesuesi I Kuvendit Komunal Shtërpcë në bazë të nenit 43.1 të Ligjit mbi vetqeversijen lokale nr. 03/L-040, konvokon seancën e Kuvendit Komunal Shtërpcë.

 

NJOFTIM PER QYTETARE | 2012-01-19

Ne baze te nenit 8 te rregullores 01/895 te dates 14.07.2010 mbi transperencen e kuvendit komunal, kryesuesi i Kuvendit Komunal Shterpce konvokon debatin publik lidhur me hartimin e planit te punes se kuvendit.