Lajmet   SEANCA E NËNT TË REGULL E KK SHTËRPCË 21/11/2016/

SEANCA E NËNT TË REGULL E KK SHTËRPCË 21/11/2016/ - 21 nëntor 2016

Zyra për informim publik e komunës së Shtërpcë i informon qytetaret  që në të martën më 29 do të mbahet  seance e nëntë të rregull e KK Shtërpcë 

1. Shqyrtimi dhe aprovimi i rendit të ditës

2. Shqyrtimi dhe aprovimi i procesverbalit nga seanca e kaluar e kuvendit të komunës

3. Formimi i komisionit për hartimin e Planit të punës së Kuvendit

4. Të ndryshme

 

Fillimi i seancës është caktuar në ora 10. 


RSS

Sign in