Lajmet   NJOFTIM PËR QYTETARË – Seanca e katërtë e rregullt e KK-së, prill 2016

NJOFTIM PËR QYTETARË – Seanca e katërtë e rregullt e KK-së, prill 2016 - 19 prill 2016

Seanca e katërtë e rregullt e KK Shtërpcë do të mbahet të marten më 27. Prill 2016 me fillim në ora 10

Zyra për informim publik i  njofton qytetarët  se të mërkurën më 27 prill 2016 në sallën e KK Shtërpcë, me fillim në ora 1000 do të mbahet seanca e katërt e kuvendit të komunës së  Shtërpcës. I ftojmë të gjithë qytetarët e interesuar, organizatat joqeveritare dhe mjetet e informimit publik që të marrin pjesë në seancën e kuvendit, të marrin pjesë në mënyrë aktive dhe të japin kontributin në vendimmarrje.

 

Rendi i ditës:
 1. Shqyrtimi dhe aprovimi i rendit të ditës
 2. Shqurtimi dhe aprovimi i procesverbalit nga seanca e kaluar e KK-së
 3. Shqyrtimi i raportit tremujor financiar për periudhën janar – mars 2016 dhe raporti mbi nivelin e pagesës të të hyrave vetanake
 4. Shqyrtimi dhe aprovimi i planit akcional për pjesëmarrje të publikut në hartimin e buxhetit për vitin 2017-2019 
 5. Të ndryshme.


RSS

Sign in