Lajmet   KOMUNIKATË PËR SHTYPT 10/7/2017

KOMUNIKATË PËR SHTYPT 10/7/2017 - 10 korrik 2017

Projekti ““Mbështetje stabilitetit socio-ekonomik në rajonin e Ballkanit Perëndimor” i financuar nga Qeveria Gjermane, Qeveria e Kosovës përkatësisht Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale dhe Komunat partnere dhe i cili zbatohet nga organizata Help – Hilfe zur Selbsthilfe të marten me 04 Korrik 2017, në orën 11:00 ne Komunën e Shtërpcës do të nënshkruan një marrëveshje për bashkëpunim në mes të të ndihmuar dhe komunave Shtërpcë.

 

 

  Nënshkrimi i marrëveshjes se bashkëpunimit – Komuna e Shtërpcës dhe Help – Hilfe zur Selbsthilfe

 

Projekti ““Mbështetje stabilitetit socio-ekonomik në rajonin e Ballkanit Perëndimor” i financuar nga Qeveria Gjermane, Qeveria e Kosovës përkatësisht Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale dhe Komunat partnere dhe i cili zbatohet nga organizata Help – Hilfe zur Selbsthilfe të marten me 04 Korrik 2017, në orën 11:00 ne Komunën e Shtërpcës do të nënshkruan një marrëveshje për bashkëpunim në mes të të ndihmuar dhe komunave Shtërpcë.

 

Prezent do të jenë: Nënkryetari i Komunës së Shtërpcë, këshilltar i kryetarit të komunës, drejtori i zhvillimit ekonomik, bujqësisë, turizmit dhe pylltari, përfaqësues të organizatës ndihmes.

 

Qëllimi i projektit është ngritja e kapaciteteve të grupeve të cenueshme ne sferën ekonomike dhe shoqërore, ne  mënyrë që te ju krijohen mundësitë për pjesëmarrje aktive në shoqëri. Për derisa objektiva është zvogëlimi i nivelit të varfërisë në mesin e grupeve ekonomikisht të cenueshme. Gjate vitit 2018, nga Komuna e Shtërpcës do te përkrahen se paku 20 mikro biznese. Vlera mesatare e një granti, për një përfitues, është 2,000.00 Euro në formë të pajisjeve, jo para të gatshme.     


RSS

Sign in