Pasqyrat dhe planet Komunale

PROPOZIM BUXHETI 2017-2019
publikuar: 30-08-2016
Qarkore Buxhetore Komunale 2015-02
publikuar: 11-08-2014
Propozim Buxheti 2014-2016
publikuar: 12-11-2013
PROPOZIM BUXHETI 2014-2016
publikuar: 16-09-2013
Raporti Vjetor Financian 2012.
publikuar: 01-03-2013
Projekt buxheti 2013-2015
publikuar: 06-11-2012
Raporti Vjetor Financiar
publikuar: 06-02-2012