Komitetit për komunitete

Anetaret
Emri dhe Mbiemri Nr. Tel e/mail
Lumnije Hiseni    
Srđan Kostić 045/678-623  
Radojka Repinović 044/454-166  
Adifete Mulaku 044-525-705  
Hzrije Imeri    
Muhamet Emini    
Biljana Kuzmanović 045/590-304