Mirë se vini në Shtime

 

Faqja e Shtimes do te jetë faqja, ne të cilën qytetaret e komunës sonë, por edhe me gjere, mund të informohen për punën dhe te arriturat tona, por edhe me preokupimet tona dhe te qytetareve tanë.!                   

 

Historiku

Në Web faqe të Komunës së Shtimes qytetarët do të mund të njihen me strukturën organizative të ekzekutivit dhe legjislativit, në radhë të parë e pastaj edhe për rolin, detyrat dhe përgjegjësitë ndaj qytetarëve.

Të gjitha ngjarjet me rendësi për komunën dhe më gjerë do të prezentohen në këtë faqe.

Asnjë vendim i Kuvendit Komunal, asnjë Rregullore, asnjë Urdhëresë dhe asnjë akt zyrtar i Komunës nuk do të jetë i padiskutueshëm dhe i pa publikuar në Web faqen zyrtare të Kuvendit Komunal.

Të gjitha këto do të bëhen publike me qëllim të përmirësimit të shërbimeve për qytetarët e komunës dhe më gjerë.

Faqja elektronike e komunës do t'i mundësojë qytetarëve tonë, kudo që janë, të njihen me rrjedhat e zhvillimeve në të gjitha sferat.

Strategjia zhvillimore e komunës, zhvillimi i biznesit privat, zhvillimi ekonomik, mundësia e investimeve, ngjarjet nga jeta e kulturës, sportit dhe aktiviteteve tjera do të jenë pjesë aktuale të Web faqes duke pasur hapësirë, gjithherë, për komunikim të ndërsjellë me qytetarin dhe lexuesin.

Lajme

Njoftim për mbeldhjen e rregullt të Kuvendit të Komunës
23 mars 2017
Kryesuesi i Kuvendit ka ftuar mbledhjen e III, të rregullt, të Kuvendit të Komunës, e cila do të mbahet më 31.3.2017 (e premte ), duke filluar nga ora 10:00.

më shumë...

Përkrahje për 10 fermerë të rinj të komunës
17 mars 2017
Si rezultat i zbatimit të Marrëveshjes për bashkëpunim në mes të komunës së Shtimes, përkatësisht Drejtorisë për Zhvillim Ekonomik dhe Iniciativës për Zhvillimin e Bujqësisë së   më shumë...

Marrëveshje mirëkuptimi për ndërtimin edhe të dy shkollave të reja
14 mars 2017
Shtime, më 14.3.2017: Ditë më parë, Kryetari i Komunës së Shtimes, z. Naim Ismajli, ka nënshkruar 2 (dy) marrëveshje mirëkuptimi  me Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë për realizimin e projekteve: “Ndërtimi i Shkollës Fillore, në Muzeqinë” dhe “Ndërtimi i Shkollës Fillore, në Carralevë “.

më shumë...

 

Aplikimi Online

Lajmëro korrupcionin

Lajmet e fundit

Si i shpenzon komuna paret tona

Kontakto Komunën

0290/389-016

prej orës 08:00-16:00

më shumë...

Dërgo e-mail...