Qasja në Dokumente Publike

Për qasje në dokumente publike duhet që ta shkarkoni formularin më poshtë, ta plotësoni dhe të dorëzoni te sporteli i Zyrës Pritëse në katin përdhes të Komunës.  

Personi kontaktues: Lulzim Sahiti
E-mail adresa: lulzimsahiti@hotmail.com
Tel: 0290/389-016
Mobil: 044/201-984

Kërkesë (formular) për qasje në dokumente zyrtare

Ligji për qasje në dokumente publike

Fletëpalosje: Si t’i qaseni dokumenteve publike në komunën tuaj