Lajmet   NJOFTIM

NJOFTIM - 14 korrik 2017

Më datën 19.7 2017( ditë e mërkure), duke filluar nga  ora 9:30 –12:00, në Sallën e Kuvendit të Komunës do të mbahet Takimi  Informativ, në të cilin do të bashkëbisedohet me Fermerët  me Temën  "Zhvillimi i Sigurimeve Bujqësore të Kosovës".

 

KOMUNA SHTIME

DREJTORIA PËR ZHVILLIM EKONOMIK

Sektori për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural

 

 

NJ O F T I M

 

Më datën 19.7 2017( ditë e mërkure), duke filluar nga  ora 9:30 –12:00, në Sallën e Kuvendit të Komunës do të mbahet Takimi  Informativ, në të cilin do të bashkëbisedohet me Fermerët  me Temën  "Zhvillimi i Sigurimeve Bujqësore të Kosovës".

Në takim do të ketë një prezantim lidhur me sigurimet bujqësore dhe në fund të takimit do të plotësohen disa pyetësorë nga vetë pjesëmarrësit.

Bashkëpunimi me fermerët për krijimin e sistemit për sigurimin e produkteve bujqësore  është i domosdoshëm. Ky sistem i sigurimeve është duke u zhvilluar nga MBPZHR me përkrahjen e Korporatave Financiare Ndërkombëtare (IFC), anëtare e Grupit të Bankës Botërore.

Prezantimi do të bëhet nga ekspertët e Korporatës Financiare Ndërkombëtare (IFC), anëtarët e Grupit të Bankës Botërore, prandaj, njoftohen fermerët e komunës që të marrin pjesë në këtë takim.


RSS

Sign in