Lajmet   Njoftim - Tatimi në pronë

Njoftim - Tatimi në pronë - 18 maj 2017

Tani mund te shikoni verzionin  e pare te ueb faqes qe ne te ardhmen do te jet edhe ne dispozicion te qytetarve.  Ju lutem keni parasysh qe perkthimi ne gjuhen shqipe apo serbe nuk eshte perfunduar ende.

Me poshte gjeni  linkun e ueb faqes.  Nese klikoni ne rreshtin e pare – mund te shkruani numrin e parcelës ose zonën kadastrale – kjo ju dergon tek pamja ku mund te shihni informacione per disa parcela (Ne gjuhën angleze për momentin).

   

Te nderuar,

 

Tani mund te shikoni verzionin  e pare te ueb faqes qe ne te ardhmen do te jet edhe ne dispozicion te qytetarve.  Ju lutem keni parasysh qe perkthimi ne gjuhen shqipe apo serbe nuk eshte perfunduar ende.

Me poshte gjeni  linkun e ueb faqes.  Nese klikoni ne rreshtin e pare – mund te shkruani numrin e parcelës ose zonën kadastrale – kjo ju dergon tek pamja ku mund te shihni informacione per disa parcela (Ne gjuhën angleze për momentin).

se klikoni ne pjesën e dytë – ju mund të kuptoni nga shigjetat se mund të zgjedhni komunën, zonën kadastrale, kategorinë e pronës dhe kategorinë e vlerësimit – kjo ju dërgo te zonat e vlerësimit ( nëse klikoni në zonën  e vlerësimit ju do t ë keni informacione p ër zonën e vlerësimit të cilën ju e zgjedhni).

 

Megjithëse nuk është ende e krejtësisht e përkthyer në gjuhën shqipe dhe serbe ju mund të keni një pasqyrë  se si duket webfaqja dhe të familjarizoheni edhe me hartat.Web- faqja do të zhvillohet ne ditët në vjim,  kështu që ndryshime do të ndodhin gjatë gjithë kohës.

 

https://develop.qa.protax2.org/sq/external/implementation-of-appraisal-of-land

Kete link dergone edhe te zyrtartet tjere te tatimit ne prone.

Megjithse version aktual in ueb faqes eshte draft dhe jo i kompletuar ju jeni te mirseardhur qe te beni komente, verejtje dhe propozime qe kane per qellim permirsimin e ueb faqes dhe ato ti dergoni te:  dukagjin.salihu@rks-gov.net

Me respekt,

   Sa-vlen-toka-juaj-Alb-(2).jpg


RSS

Sign in