Lajmet   Njoftim për debat publik me qytetarë

Njoftim për debat publik me qytetarë - 25 gusht 2017

 Njoftojmë qytetarët e Komunës së Shtimes se Kuvendi i Komunës, në seancën e mbajtur më datë 25.8.2017, ka marrë vendim që të nxjerrë në Diskutim Publik, në afatin prej 15 ditë, 

Njoftojmë qytetarët e Komunës së Shtimes se Kuvendi i Komunës, në seancën e mbajtur më datë 25.8.2017, ka marrë vendim që të nxjerrë në Diskutim Publik, në afatin prej 15 ditë, 

 

Propozim rregulloren komunale për taksa, tarifa dhe gjoba për vitin 2018,

Listën e Projekteve Kapitale në Komunën e Shtimes për vitin 2018,

Planin e ndarjeve buxhetore të shpenzimeve fillestare të komunës për vitin 2018.

 

Orari i mbajtjes së diskutimeve publike është:

Më datën 04.09.2017

            Godanc duke filluar në ora 17:00,

            Muzeqinë duke filluar në ora 19:00,

Më datën 05.09.2017

            Pjetërshticë duke filluar në ora 17:00,

            Petrovë duke filluar në ora 19:00

Më datën 06.09.2017

            Shtime duke filluar në ora 16:00

 

Diskutimet publike në fshatrat e lartpërmendura mbahen në objektet e shkollave, kurse diskutimi publik në Shtime mbahet në sallën e kuvendit komunal.

Materialet e nevojshme mund ti merrni në webfaqen zyrtare të komunës. në linkun:

http://kk.rks-gov.net/shtime/Kuvendi-(2)/Njoftimet-per-debate-dhe-mbledhje-publike.aspx 


RSS

Sign in