Lajmet   PERIUDHA E KONFIRMIMIT DHE KUNDËRSHTIMIT TË LISTËS VOTUESE

PERIUDHA E KONFIRMIMIT DHE KUNDËRSHTIMIT TË LISTËS VOTUESE - 06 shtator 2017

 Gjatë kësaj periudhe, secili votues mund të shikoj Listën e Votuesve e cila do të bëhet publike në ueb faqen e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ose në www.kqz-ks.org zyrën e Komisionit Komunal të Zgjedhjeve në komunën tuaj.Njoftimi-per-periudhen-e-Konfirmimit-dhe-Kundershtimit.pdf
 Gjatë kësaj periudhe, secili votues mund të shikoj Listën e Votuesve e cila do të bëhet publike në ueb faqen e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ose në www.kqz-ks.org zyrën e Komisionit Komunal të Zgjedhjeve në komunën tuaj...më shumë

RSS

Sign in