Lajmet   REZULTATET E TESTIT SHTETËROR TË MATURËS (II)

REZULTATET E TESTIT SHTETËROR TË MATURËS (II) - 12 shtator 2010

Dyqind e trembëdhjetë maturantë, të cilët iu nënshtruan Testit Shtetëror të Maturës (II) ku 152 prej tyre kanë gjetur emrat në listat e atyre që e kanë kaluar provimin shtetëror të maturës, ndërsa 61 të tjerë nuk kanë arritur të kalojnë pragun prej 50 për qind të përgjigjeve të sakta.
Dyqind e trembëdhjetë maturantë, të cilët iu nënshtruan Testit Shtetëror të Maturës (II) ku 152 prej tyre kanë gjetur emrat në listat e atyre që e kanë kaluar provimin shtetëror të maturës, ndërsa 61 të tjerë nuk kanë arritur të kalojnë pragun prej 50 për qind të përgjigjeve të sakta.
 
Koordinatori për Arsim, Kulturë, Rini dhe Sport z. Lulzim Sahiti tregon se nga 213 maturantë që i janë nënshtruar testit të maturës, provimin shtetëror e kanë kaluar 71. 36% e maturantëve që në krahasim me vitin e kaluar numri është rritur për 7.9 për qind, me çka kostatojmë se rezultati është i kënaqshëm.
Nx. që kanë kaluar testin
Drejtimi
Nx. që kanë hyrë në provim
Përqindja e kalueshmërisë
15
Gjimnaz i Përgjithshëm
16
93.75 %
45
Gjimnaz Natyror
50
90.00 %
42
Gjimnaz Shoqëror-Gjuhësor
51
82.35 %
0
Gjimnaz Matematikor
13
0 %
18
Shkolla Profesionale (II)
50
36.00 %
32
Shkolla Profesionale (III)
33
96.96
152
 
Gjithsej: 213
 
71.36%
 

RSS

Sign in