Lajmet   Regjistrimi për votim përmes ekipeve mobile të personave me nevoja të veçanta

Regjistrimi për votim përmes ekipeve mobile të personave me nevoja të veçanta - 24 gusht 2017

 Regjistrimi për votim përmes ekipeve mobile të personave me nevoja të veçanta.
 Regjistrimi për votim përmes ekipeve mobile të personave me nevoja të veçanta...më shumë

RSS

Sign in