Lajmet   THEMELIMI I QENDRAVE TË REJA TË VOTIMIT NË SHTIME

THEMELIMI I QENDRAVE TË REJA TË VOTIMIT NË SHTIME - 19 maj 2017

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në bazë të kompetencave kushtetuese dhe ligjore për organizimin e zgjedhjeve, ka themeluar 6 Qendra të Reja të Votimit në komunën e Shtimes. 

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në bazë të kompetencave kushtetuese dhe ligjore për organizimin e zgjedhjeve, ka themeluar 6 Qendra të Reja të Votimit në komunën e Shtimes. Lexo më shumë...


RSS

Sign in