Documents

  Institucionet parashkollore
 
 
 

Edukimi

Në komunën e Shtimes gravitojnë shtatë shkolla fillore dhe të mesme të ulëta me 13 paralele të ndara, ku procesin edukativo-arsimor gjatë vitit shkollor 2011/2012 e ndjekin gjithsej 5428 nxënës.

Krahas shkollave fillore, në komunën tonë aktivitetin arsimor e zhvillon edhe Shkolla e Mesme e Lartë “Naim Frashëri” me 1727 nxënës.