Documents

 

Shëndetësi

Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare "Dr. Vezir Bajrami"  – Shtime
0290/389-007; 044/910-540 (Bujar Ferati-Drejtor)