Tekefonata më rëndësi

skenderaj - emblema
                        Komuna Skenderaj

 • E-Mail adresa zyrtare e komunës së Skenderajt
          komuna.skenderaj@rks-gov.net          Numrat Kontaktues:

 •  Zyra e Kryetarit : 028 - 582 - 522


 • Gjendja Civile KK-Skenderaj
   Arif Sadiku - Shef i Gjendjes Civile
 •  Telefoni: 044 312 642
 • Zyra e Personelit
   Telefoni: 028 582 058

 • Zyra e Biznesit
  Telefoni:  028 582 630

 • Zyra e Prokurimit
   Telefoni: 028 582 168

 • Qendra  Kryesore e Mjekësisë Familjare QKMF:
   Telefoni: 028 582 626


 • Zjarrëfiksat
  Telefoni:  028 582495
                  093 - sherbimi emergjent 
                  028 539 093 - thirrja nga operatoret mobil

 • Kompleksi Momorial "Adem Jashari"
  Telefoni:  028 582 206

 • Kryqi i Kuq
  Telefoni:  028 582 016

 • KEDS
  Telefoni:  028 582 149

 • PTK-Skenderaj
  Telefoni:  028 582 000

 • Stacioni Policor -Skënderaj
  Telefoni: (411) Operativa
                  028 582 076

 • Këshilli i Bashkësisë Islame
  Telefoni:  028 582 074

 • Qendra Komunale e Regjistrimit Civil
   Telefoni: 028 582 779

 • Agjensioni i Regjistrimirt Civil
  Telefoni:  028 582 720

 • Zyra Komunale e Punësimit
  Telefoni:  028 582 210

 • Ndërmarrja Publike e mbeturinave  N.P.(uniteti)-Skenderaj
  Telefoni: 00377 44 196 125


 • Kompania Publike e Ujit KPU-"Mitrovica"
  Telefoni: 00377 44 192 246