Drejtorët e Drejtorive

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ismet Aliu - Drejtor i Drejtorisë për Financa Ekonomi dhe Zhvillim


Vendi i Lindjes: Vajnikë
Data e Lindjes: 01.02.1963
Edukimi: Fakulteti Ekonomik
Telefoni: 049 786 791
E-mail:  
ismet.aliu@rks-gov.net
               ismetaliu2@yahoo.com
   
        Alberta Gjinofci - Drejtoreshë e Drejtorisë  së Administratës 

 
Vendi i Lindjes: Mitrovicë

Data e Lindjes: 10.09.1974

Edukimi: Fakulteti Teknik
tel:     028 582 370 

E-mail: alberta.gjinofci@rks-gov.net
    


                                                         
 Bekim Latifi - Drejtor i Drejtorisë për Arsim     
              
 Vendi i lindjes: Prekaz i Epërm
 Data e lindjes:  05.01.1972

 Edukimi:      Fakulteti i Makinerisë
                    Master i Shkencës
 
Telefoni: 
 fix:          028 582 518
 e-mail: bekimlatifi123@hotmail.com, bekim.latifi@rks-gov.net
            
 Murat Gashi - Drejtor i Drejtorisë për Shërbime Publike

Vendi i Lindjes: Rezallë
Data e Lindjes: 22.05.1969

Edukimi: Fakulteti Filozofilk-Pedagogji e Përgjithshme

Telefoni:  049 736 852
Fix.           028 582 119

E-mail: murat.h.gashi@rks-gov.net
             Lulzim Kadriu-Drejtor i Drejtorisë për Gjeodozi Kadastër dhe Pronë 

Vendi i Lindjes: Plluzhinë

Data e Lindjes: 08. 08. 1982

Edukimi: Fakulteti juridik, Studimet Pasdiplomike-Master
tel:   049 786 798
fix:   028 582 523

E-mail: lulzim.kadriu@rks-gov.net
              lulzim.kadriu@hotmail.com

  Musa Lushtaku - Drejtor  i Drejtorisë për Bujqësi Pylltari dhe Zhvillim Rural


Vendi i Lindjes: Prekaz i Poshtëm
Data e Lindjes: 28. 5. 1959
Edukimi: Fakulteti i Bujqësisë
Telefoni: 049 786 793
E-mail:  musa.lushtaku@rks-gov.net
               musalushtaku@hotmail.comDriton Mulaj - Drejtor i Drejtorisë  për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Ambientit

   
   Vendi i Lindjes: Vitak

   Data e Lindjes: 21.11.1976

   Edukimi: Inxhinier i Ndërtimtarisë
  

    Telefoni: 049 585 633
   
E-mail:  Driton.Mulaj@rks-gov.net
                       
 Enver Gashi -Drejtor i Drejtorisë së Shendëtsisë dhe Mirëqenies Sociale

                                    
        Vendi i lindjes: Kryshec                          
        Data e Lindjes: 20.11.1976
        Edukimi: Fakulteti Ekonomik
        Telefoni:049 143 666
        E-mail: Enver.R.Gashi@rks-gov.net
        E-mail: eegashi@hotmail.com        
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------