Lajmet   Njoftim për mbajtjen e mbledhjes së Komitetit për Politikë e Financa

Njoftim për mbajtjen e mbledhjes së Komitetit për Politikë e Financa - 17 maj 2017

Komiteti për Politikë e Financa më 22.05.2017, me fillim në ora 10:00, në sallën e Bordit të Drejtorëve mban mbledhjen e muajti maj. Në këtë mbledhje KPF do të punojë me këtë:

 

R E N D  D I T E

1. Fjala hyrëse;

2. Miratimi i rendit të ditës;

3. Shqyrtimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar;

4. Propozim – Vendim nr. 02 -463/02-0028575/17, i datës; 17.05.2017, për këmbimin e pronës së paluajtshme të Komunës, me pronën e paluajtshme të personit fizik Xhafer ( Bel ) Imeri, për implementimin e projektit për ndërtimin e rrugës ˝ Mujë Krasniqi˝ Skenderaj.  

5. Informatë lidhur me gjendjen dhe mbrojtjen e pyjeve në Komunën e Skenderajt (raporton Drejtori,z. Musa Lushtaku) ;              

6. Të ndryshme.

 

                                                                                                                      Kryesuesi i KK

  Ismet Salihu

  

RSS

Sign in