Të nderuar qytetar,

Drejtoria e Shërbimeve Publike është  në fazen e planifikimit të investimeve  publike për vitet 2016-2018

Me qëllim të planifikimit sa më të mirë, ju ftojmë që të jepni propozimet dhe kontributin tuaj.

Propozimet  e juaja mundësisht të jenë me karakter të interesit publik.

 

Formularët mund t’i dergoni deri me datën  08.06.2015.

 

Në email adresën: nexhat.ramadani@rks-gov.net

 
SHKARKONI FORMULARIN PER KERKIM TE PROJEKTEVE