Foto te ndryshme te takimeve Ky projekt implementohet ngaAdvocacy Training&  Resource Center (ATRC) dhe Komuna Suharekë në kuadër të zbatimit të projektit " Mbrojtja e Mjedisit dhe Menagjimi i mbetjeve" , i cili mbështetet financiarisht nga bashkimi Evropian përmes programit të bashkëpunimit ndërkufitar Shqipëri-Kosovë.

PLANI LOKAL I MENAXHIMIT TE MBETURINAVE

RREGULLORJA E PLANIT

RRETH PROJEKTIT

FOTO RRETH AKTIVITETEVE

FOTO TE NDRYSHME TE TAKIMEVE

FOTO TE TAKIMIT PER NENSHKRIMIN E MARREVESHJEVE