**ARKIVA**                 


Vendimet nga mledhja e asamblesë me datën: 29.09.2015

Aktepërcjellës
Rregullore per tarifë, ngarkesa
Vendim për dhënje në shfrytëzim të pronës shoqërore deri 99vite
Vendim për dhënje në shfrytëzim të pronës shoqërore deri 99vite -1
Vendim për Agrozonë
Vendim per cmimin Ukë Bytyqi
Vendim për miratimin e Buxhetit
 

Vendimet nga mledhja e asamblesë me datën: 29.06.2015 
                  
Vendimet nga mledhja e asamblesë me datën: 05.06.2015


 
Vendimet nga mledhja e asamblesë me datën: 28.05.2015