refki.bmp

Emri                                             Refki
Mbiemri                                       Gega
Data e lindjes                              15.08.1967
Gjendja civile                              I martuar- dy fëmijë
Adresa                                        Studençan
 
 
       SHKOLLIMI:
 
     1974 – 1982                Shkolla fillore “Kongresi i Manastirit” në Studençan
1982 - 1986                Gjimnazi “Jeta e Re” në Suharekë drejtimi teknik adm.
1987 – 1991                Fakulteti Juridik në Prishtinë    
2005 -   2007               Provimi i jurisprudencës                    
 
 
TË DHËNAT MBI PUNËSIMIN
 
2000 – 2007              Zyrtar ekzekutiv i KKZ-së në Suharekë
2002 -2004               Shef i shërbimit të kuvendit në Suharekë
2008- 2009               Drejtor i Drejtorisë për Urbanizëm ,
                                   Pronë,Kadastër dhe Ambient në KK-Suharekë
2010 – 2011               Administrator i zyrës së LDK-së në Suharekë
2012- vazhdim            Avokat – zyrë private në Suharekë
2014                         Kryesues i Kuvendit të Komunës –Suharekë 
   
 
ANGAZHIMET TJERA
 
1993- 1998              I angazhuar në jetënpolitike dhe veprimtari humanitare
1998 – 1999               I angazhuar në Drejtorinë civile të UÇK-së
 
 
GJUHËT
Shqip                           Gjuhë amtare
Gjermanisht                 Mesatare
Anglisht                        Mesatare  
Serbo-Kroatisht           Flas e shkruaj mirë
 
HOBI                           Muzika , futbolli,noti,etj.
 
Tel. Mob.                                     ++377 (0) 44 /49-393-725
E-mail adresa                              refki_gega@hotmail.com
                                                  refki.gega@rks-gov.net