Mirë se vini në Viti


Të nderuar vizitor,  Web-faqja zyrtare e Komunës së Vitisë vazhdon të jetë një dritare informative për qytetarët, ndonëse tani me një version më efektiv, ku ju ofron mundësin të informoheni me zhvillimet komunale e po ashtu edhe të ju ofroj shërbimet e nevojshme.

 

      
 
Fillimi
Komuna
Kuvendi
Shërbimet
Qyteti
Projektet
Lajmet
Shpalljet
Prokurimi
FAQ

Manifestimi me rastin e Ditës së Pavarësisë


Raporti për Funksionimin e Komunave të Republikës së Kosovës  më shumë...


RAPORTI AUDITIMIT
Raporti i Auditorit të Përgjithshëm për Komunën e Vitisë për vitin 2013 më shumë... 


Strategjia Komunale për personat me aftësi të kufizuara (2015-2018) më shumë...


 Të Drejtat Gjuhësore në Kosovë


Rrugët e qytetit  të Vitisë


 
Informatë raporti vjetor i punës 2014      Kontakto Komunën 

    0280/381-647
        prej orës 08:00-16:00

Kontakto Komunën

Njoftim

NJOFTIM NGA ZYRA E TATIMIT NË PRONË

Njoftohen të gjithë obliguesit e tatimit në pronë, se Zyra e tatimit në pronë ka filluar masat për Planin e veprimit të inkasimit të detyrueshëm.Këto masa janë në proces dhe fillojnë me dërgimin e Vërejtjes së fundit,për t'i përkujtuar edhe njëherë,për obligimet e tyre ndaj Zyrës së tatimit në pronë.
Masat për inkasimin e detyrueshëm siç janë të cekura ne Ligjin 03/L-204 do të merren ndaj atyre obliguesve, që në një afat prej 10 ditëve, nga dita e pranimit të Vërejtjes së fundit, nuk paguajnë borxhin, ose nuk bëjnë marrëveshje me Zyrën komunale për pagesën e tatimit në pronë. 
Me qëllim të mosardhjes deri te këto veprime aspak të dëshiruara nga ne, ju njoftojmë që me të marrë Vërejtjen e fundit, të vizitoni Zyrën komunale të tatimit në pronë për ta paguar borxhin e prapambetur, ose për të bërë marrëveshje për pagesën e borxhit me këste.
Drejtoria e Financave, Ekonomisë dhe Zhvillimit dhe Zyra e tatimit në pronë mbeten të përkushtuara, që  me të gjitha mjetet e lejuara ligjore të  inkasoj këto borxhe të prapambetura të tatimit në pronë. Zyra e tatimit në pronë  do të jetë gjithmonë në shërbim të tatimpaguesve të saj.

18.06.2015

Vendim Preliminar

Miratohet shpronësimi i pronës së paluajtshme, parcela me nr.823-0, me sipërfaqe 2249m2 më shumë...


Për të shkarkuar aplikacionin mbështetje financiare dhe teknike për bizneset fillestare dhe ekzistuese më shumë...

Lajme


Qeveria Komunale e Vitisë diskuton rreth projekteve me banorët e fshatit Budrikë
03 gusht 2015
Kryetari i Komunës  së Vitisë, Sokol Haliti dje  ka mbajtur një diskutim publik me banorët e fshatit Budrikë ku është biseduar rreth projekteve në këtë  fshat konkretisht rreth projektit të asfaltimit që ka filluar ditë më parë e që financohet me mjete vetanake të Vitisë. Kryetari Haliti gjatë këtij takimi ka bashkëbiseduar me Budrikasit rreth nevojave të cilat i ka ky lokalitet  e ku këta banorë kërkuan nga institucionet komunale që të gjenden format e financimit të ndriçimit publik, trotuarit,  asfaltimin e disa rrugëve të lagjeve dhe shtrimin me zhavorr të disa rrugëve fushore. Po ashtu banorët propozuan që të gjendet një mundësi për hapjen e një tregu të përbashkët të Budrikës me fshatrat për rreh pasi që kjo pjesë është e njohur në kultivimin  e produkteve bujqësore po ashtu ata kërkuan edhe rregullimin e hapësirave për reakracion si ndërtimin e një fushe sportive. 
 
më shumë...

Foto-Lajm: Kryetari Haliti inspekton punimet në Remnik dhe Devajë
03 gusht 2015
 
Kryetari i Komunës së Vitisë, Sokol Haliti dje ka vazhduar me inspektimin e punimeve të projekteve në realizim e sipër duke parë për së afrimi punimet që janë duke u bërë në rivitalizimin e shkollës në fshatin Remnik si dhe disa punime në fshatin Devajë. 
 
më shumë...

Komuna e Vitisë dhe Hani i Elezit shkëmbejnë përvojat mes tyre
03 gusht 2015
 
Komuna e Vitisë dhe Hani i Elezit shkëmbejnë përvojat mes tyre 
Kryetari i Komunës së Vitisë, Sokol Haliti dhe Kryesuesi i Kuvendit Komunal, Naim Pira kanë zhvilluar sot një takim me përfaqësuesit e Komunës së Hanit të Elezit, konkretisht me kryetarin e kësaj komune, z. Rufki Suma. Gjatë këtij takimi ata kanë bashkëbiseduar rreth shkëmbimit të përvojave mes dy komunave në aspektin e vetëqeverisjes lokale. 
 
 
më shumë...

DSHPE: THIRRJE PUBLIKE “ MOS NDEZNI ZJARRE FUSHORE”
02 gusht 2015
Drejtoria e Shërbimeve Publike dhe Emergjencës në Viti,  ju bënë thirrje publike të gjithë qytetarëve të kësaj komune që të mos bëjnë ndezjen  e zjarreve  fushore. Sipas zyrtarëve komunal  ndezja e hamulloreve përveç se është e dëmshme për tokën bujqësore, ato mund të shkaktojnë edhe rreziqe për pasurinë e qytetarëve.  Kjo thirrje e DSHPE-së po behet pas rritjes së numrit të zjarreve fushore në territorin e kësaj komune si dhe ka për qëllim vedijësimin e qytetarëve se ndezja e zjarreve përveç që është i dëmshëm parqet edhe rrezik.  Organet komunale në Viti paralajmërojnë se ndaj të gjithë qytetarët të cilët zihen duke bërë ndezjen e qëllimshme do të merren masa në  përputhje me ligjet në fuqi dhe njëherit ju bëjnë thirrje qytetarëve të raportojnë zjarr dhëniet e qëllimshme me qëllim që të mbrohet pasuria e qytetarëve të kësaj komune. 
 
më shumë...

 

Komuna Online

DSC03291.JPG

  Kryetari i Komunës

z. Sokol Haliti 

 

 


riatdhesimi.jpg

1-(1).jpg


   

Buxheti i Komunës së Vitisë


 Nëse keni bërë kërkesë për dokumentet e Republikës së Kosovës) dhe prisni konfirmimin se dokumenti juaj është gati 
document_list.png 


 

Vitia vendi im

Vjetari 2014