Mirë se vini në Viti


Të nderuar vizitor,  Web-faqja zyrtare e Komunës së Vitisë vazhdon të jetë një dritare informative për qytetarët, ndonëse tani me një version më efektiv, ku ju ofron mundësin të informoheni me zhvillimet komunale e po ashtu edhe të ju ofroj shërbimet e nevojshme.

 

      
 
Fillimi
Komuna
Kuvendi
Shërbimet
Qyteti
Projektet
Lajmet
Shpalljet
Prokurimi
FAQ
 


 


Plani i Mobilitetit të Qëndrueshëm për Komunën e Vitisëmë shumë...


Raporti për Funksionimin e Komunave të Republikës së Kosovës  më shumë...


RAPORTI AUDITIMIT
Raporti i Auditorit të Përgjithshëm për Komunën e Vitisë për vitin 2013 më shumë... 


Strategjia Komunale për personat me aftësi të kufizuara (2015-2018) më shumë...


Strategjia pёr Informim dhe Komunikim e Komunёs sё Vitisё 2016-2018 më shumë...


Udhëzues për Biznes dhe Investime në Viti - më shumë...

A Business and Investment Guide for Viti - read more...


 Të Drejtat Gjuhësore në Kosovë


Ueb-faqja e Zyres së Komisionerit për Gjuhët më shumë... 


Të drejtat e përdorimit të gjuhëve zyrtare më shumë...


Rrugët e qytetit  të Vitisë
      Kontakto Komunën 

    0280/381-647
        prej orës 08:00-16:00

Kontakto Komunën

Njoftim


NJOFTIM NGA ZYRA E TATIMIT NË PRONË

Njoftojmë tatimpaguesit se Ministria e Financave nga data 1 Mars tatimpaguesve ua mundëson marrjen (shtypjen) e faturës, përcjelljen e gjendjes, si dhe bërjen e pagesës së tatimit në postë apo në bankë. Përveç kësaj, numri UNIREF në faturë ua mundëson tatimpaguesve që ta kryejnë pagesën edhe përmes sistemit bankar, e-banking. Kusht është futja e të dhënave personale në regjistrin e tatimit në pronë siç janë: emri, mbiemri dhe numri personal.
Për t’u qasur në shërbimin elektronik, tatimpaguesit duhet të vizitojnë ueb faqen zyrtare të DTP-së: https://fatura.tatimineprone-rks.org/
 

NJOFTIM NGA ZYRA E TATIMIT NË PRONË PËR FALJEN E BORXHEVE

Në zbatim të Ligjit nr. 05/L-043 për Faljen e Borxheve Publike, Komuna e Vitisë bën publikimin e  listave  të personave fizik dhe juridik, të cilët duke ju nënshtruar ligjit mund të përfitojnë nga falja e borxheve publike (tatimi në pronë) për periudhën deri më 31 dhjetor 2008. Listat janë të publikuara në faqen zyrtare të Komunës dhe në ndërtesën e tatimit në pronë. Listat pasqyrojnë gjendjen e të dhënave deri me dt. 01 Tetor 2015. 

 Për më rreth këtij njoftimi si dhe të listave për falje të borxheve kliko: më shumë...

 

Lajme


Zyrtarizohet partneriteti midis Vitisë dhe komunës gjermane Kirchhain nga Gjermania
17 janar 2017
Gjatë vizitës që kryetari i Komunës së Vitisë, Sokol Haliti është duke zhvilluar në shtetin Gjerman ai është takuar edhe me kryetarin e komunës Kirchhain, Olaf Hausman. Gjatë këtij takimi është zyrtarizuar partneriteti midis këtyre dy komunave.
 
më shumë...

Konferencë për shtyp e Drejtorisë së Inspektoratit dhe asaj për Kulturë, Rini e Sport
17 janar 2017
Drejtoria e Inspekcionit por edhe Drejtoria për Kulturë Rini e Sport, kanë mbajtur sot një konferencë për shtyp, në të cilën kanë prezantuar punën një vjeçare gjatë vitit 2016, si dhe planet në të ardhmen. 
më shumë...

U mbajt Këshilli i Drejtorëve
16 janar 2017
Në mbledhjen e rregullt të Këshillit të Drejtorëve që u mbajt sot janë shqyrtuar disa pika të rendit të ditës, konkretisht, Draft Plani i Integritetit 2017-2020, Plani I Veprimit për Transparencë në Komunën e Vitisë 2017, Raporti i punës së Këshillit Komunal për Siguri në Bashkësi për vitin 2016. Gjithashtu në këtë mbledhje është diskutuar edhe për propozim vendimin për rregullimin e komunikacionit në qytetin e Vitisë dhe territorin e saj si dhe Propozim  vendimi për dhënien në shfrytëzim afatshkurtër pronën e paluajtshme të komunës kompanisë KKDFE SH.A “KEDS” për vendosjen e një trafo elektrike. Kurse me kërkesën e zv. Kryetarit të Komunës së Vitisë, Hasan Aliu i cili njëherit kryesoj këtë mbledhje u dha edhe një informatë mbi fillimin e gjysmë vjetorit të dytë shkollor 2016/2017 në shkollat e komunës së Vitisë. 
 
më shumë...

NJOFTIM PUBLIK LIDHUR ME MBLEDHJEN PARË TË KOMITETIT PËR POLITIKË DHE FINANCA
13 janar 2017
Njoftohen qytetarët e Komunës së Vitisë se mbledhja  I-rë e  rregullt e Komitetit për Politikë dhe Financa ,  do të mbahet me datë 19.01.2017  ( e enjte) duke filluar në ora 10:00. 
Mbledhja do të mbahet në Zyrën e Drejtorit të Administratës, në Viti. Ndërkaq kjo mbledhje është e hapur për publikun. Për këtë mbledhje  kryesuesi  Naim Pira propozon këtë                                                                  
 
 
më shumë...

 

Komuna Online

DSC03291.JPG

  Kryetari i Komunës

z. Sokol Haliti 

 


   Buxheti i Komunës së Vitisë


 Nëse keni bërë kërkesë për dokumentet e Republikës së Kosovës) dhe prisni konfirmimin se dokumenti juaj është gati 
document_list.png