Mirë se vini në Viti


Të nderuar vizitor,  Web-faqja zyrtare e Komunës së Vitisë vazhdon të jetë një dritare informative për qytetarët, ndonëse tani me një version më efektiv, ku ju ofron mundësin të informoheni me zhvillimet komunale e po ashtu edhe të ju ofroj shërbimet e nevojshme.

 

      
 
Fillimi
Komuna
Kuvendi
Shërbimet
Qyteti
Projektet
Lajmet
Shpalljet
Prokurimi
FAQ

Manifestimi me rastin e Ditës së Pavarësisë


Raporti për Funksionimin e Komunave të Republikës së Kosovës  më shumë...


RAPORTI AUDITIMIT
Raporti i Auditorit të Përgjithshëm për Komunën e Vitisë për vitin 2013 më shumë... 


Strategjia Komunale për personat me aftësi të kufizuara (2015-2018) më shumë...


 Të Drejtat Gjuhësore në Kosovë


Rrugët e qytetit  të Vitisë


 
Informatë raporti vjetor i punës 2014      Kontakto Komunën 

    0280/381-647
        prej orës 08:00-16:00

Kontakto Komunën

Njoftim

NJOFTIM NGA ZYRA E TATIMIT NË PRONË

Njoftohen të gjithë obliguesit e tatimit në pronë, se Zyra e tatimit në pronë ka filluar masat për Planin e veprimit të inkasimit të detyrueshëm.Këto masa janë në proces dhe fillojnë me dërgimin e Vërejtjes së fundit,për t'i përkujtuar edhe njëherë,për obligimet e tyre ndaj Zyrës së tatimit në pronë.
Masat për inkasimin e detyrueshëm siç janë të cekura ne Ligjin 03/L-204 do të merren ndaj atyre obliguesve, që në një afat prej 10 ditëve, nga dita e pranimit të Vërejtjes së fundit, nuk paguajnë borxhin, ose nuk bëjnë marrëveshje me Zyrën komunale për pagesën e tatimit në pronë. 
Me qëllim të mosardhjes deri te këto veprime aspak të dëshiruara nga ne, ju njoftojmë që me të marrë Vërejtjen e fundit, të vizitoni Zyrën komunale të tatimit në pronë për ta paguar borxhin e prapambetur, ose për të bërë marrëveshje për pagesën e borxhit me këste.
Drejtoria e Financave, Ekonomisë dhe Zhvillimit dhe Zyra e tatimit në pronë mbeten të përkushtuara, që  me të gjitha mjetet e lejuara ligjore të  inkasoj këto borxhe të prapambetura të tatimit në pronë. Zyra e tatimit në pronë  do të jetë gjithmonë në shërbim të tatimpaguesve të saj.

18.06.2015

Vendim Preliminar

Miratohet shpronësimi i pronës së paluajtshme, parcela me nr.823-0, me sipërfaqe 2249m2 më shumë...


Për të shkarkuar aplikacionin mbështetje financiare dhe teknike për bizneset fillestare dhe ekzistuese më shumë...

Lajme


U mbajt diskutim publik për buxhetin me banorët e Letnicës
04 shtator 2015

Në Letnicë është mbajtur diskutimi publik me banorët e këtij lokaliteti për  hartimit të buxhetit komunal për vitet 2016-2018 konkretisht të listës për investime kapitale. Ibrahim Rama, Drejtor për Ekonomi, Financa dhe Zhvillim duke prezantuar buxhetin komunal para banorëve të Letnicës, potencoi se vetëm 15.9% e buxhetit të kësaj komune janë të dedikuar për investime kapitale.

më shumë...

Komuna e Vitisë në bashkëpunim me DEMOS promovon angazhimin e suksesshëm
04 shtator 2015
Në kuadër të projektit “Promovimi i kulturës së punës të bazuar në performancë në komunë” mbështetur nga DEMOS, Komuna e Vitisë ka bërë identifikimin e zyrtarëve të suksesshëm komunal dhe të grupeve të qytetarëve, veprimet dhe performanca e të cilëve paraqet shembull për të gjithë qytetarët e Komunës. 
Bazuar në kritere të paracaktuara, në baza individuale janë vlerësuar anëtarët nga radhët e kuvendeve të komunave, shërbyesit civil, kryetarët e fshatrave dhe stafi i angazhuar për pastrimin e qytetit.
Në baza grupore, pjesë e këtij vlerësimi kanë qenë “rruga më e pastër”, “hapësira publike më e pastër” dhe “rruga me pagesën më të rregullt të tatimit në prone”.
Kështu, të përzgjedhurit si më aktiv në kuadër të këtij procesi janë:
 
 
më shumë...

Njoftim lidhur me bllokimin e rrugës “ Brigada 173” në Viti, për shkak të disa punimeve
03 shtator 2015
Drejtoria për Shërbime, Publike dhe Emergjencë njofton të gjithë qytetarët e komunës së Vitisë se nesër ( 04.09.2015) për shkak  të disa punimeve në rregullimin e ujësjellësit në Viti do të bëhet bllokimi i rrugës “ Brigada 173” në Viti. Sipas DSHPE-së bllokimi i rrugës do të bëhet nga orët e paradites deri në mesdite kur edhe pritën të përfundojnë punimet në rregullimin e ujësjellësit përgjatë kësaj rruge.  Andaj kjo drejtori kërkon mirëkuptimin e të gjithë qytetarëve. 
 
më shumë...

U mbajt punëtoria për pjesëmarrjen e qytetarëve në aktivitete dhe mekanizmat për konsultim
03 shtator 2015

Organizuar nga Organizata për Siguri dhe bashkëpunim OSBE, është mbajtur sot një punëtori rreth pjesëmarrjes së qytetarëve në aktivitetet komunale dhe mekanizmat për konsultim me qytetarët. Në këtë punëtori prezantuan edhe kryesuesi i Kuvendit Naim Pira, zv. kryetari  i komunës Hasan Aliu, drejtori  i Financave dhe zhvillimit ekonomik Ibrahim Rama, këshilltarë të Kuvendit, përfaqësues të komiteteve konsultative etj.

më shumë...

 

Komuna Online

DSC03291.JPG

  Kryetari i Komunës

z. Sokol Haliti 

 

 


riatdhesimi.jpg

1-(1).jpg


   

Buxheti i Komunës së Vitisë


 Nëse keni bërë kërkesë për dokumentet e Republikës së Kosovës) dhe prisni konfirmimin se dokumenti juaj është gati 
document_list.png 


 

Vitia vendi im

Vjetari 2014