NUMRAT E TELEFONIT TË UDHËHEQËSISË KOMUNALE

Kryetar i Komunës

Sokol Haliti

Tel:   0280 381-626

Email: sokol.Z.haliti@rks-gov.net


Nënkryetari i Komunës

Hasan Aliu

Tel:   0280 381-137

Email: hasan.aliu@rks-gov.net


Drejtor i Administratës

Isak Sadiku

Tel:   0280 381-723

Email:  isak.sadiku@rks-gov.net


Sekretaria e Kuvendit

Tel:   0280 382-001
Email:


Drejtori për Buxhet dhe Financa

Ibrahim Rama 

Tel:   0280 381-512

Email:  ibrahim.rama@rks-gov.net


Drejtori për Shërbime Publike dhe Emergjencë

Nexhmedin Jakupi 

Tel:   0280 381-572

Email:  nexhmedin.jakupi@rks-gov.net


Drejtori për Urbanizëm, Planifikim e Mjedis

Ajet Sallahu 

Tel:   0280 381-760

Email:  ajet.sallahu@rks-gov.net


Drejtori për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

Basri Aliu 

Tel:   0280 381-121

Email:  basri.aliu@rks-gov.net

 

 

 


U.D i Drejtorit të Inspekcionit

Skender Ahmeti 

Tel:   0280 381-515

Email:  skender.ahmeti1@rks-gov.net


Drejtori për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural

Veton Ademi 

Tel:   0280 382-022

Email:  veton.ademi@rks-gov.net


Drejtori për Arsim dhe Shkencë

Qahil Sinani 

Tel:   0280 381-541

Email:  qahil.sinani@rks-gov.net


Drejtoresha për Kulturë, Rini dhe Sport

Kaltrina Sylejmani 

Tel:   0280 381-736

Email:  kaltrina.sylejmani@rks-gov.net


Drejtoresha për Kadastër, Pronësi dhe Gjeodezi 

Fatbardha Emini

Tel:   0280 381-534

Email:  fatbardha.emini@rks-gov.net


OSCE

Tel:   0280 381-543

Email:


Zyra e Teknologjisë Informative

Ridvan Ademi

Tel:   0280 381-524

Email:  ridvan.ademi@ks-gov.net


Zyra për Informim Publik

Agron Abazi, Mustaf Mehemti

Tel:   0280 381-647

Email:  agron.abazi@ks-gov.net mustaf.mehemti@rks-gov.net


Lektori 

Perparim Sadiku

Tel: 044 638-412

Email:  perparim.sadiku@rks-gov.net


Zyra e Arkivit Komunal

Vetim Syla

Tel:   0280 381-074

Email:  vetim.syla@rks-gov.net


Sektori i Ofiqarisë

Merxhan Sahiti

Tel:   0280 381-115

Email:  merxhan.sahiti@rks-gov.net


Zyra  për Mërgimtar dhe koordinator i fshatrave 

Tahir Lubishtani

Tel:   0280 381-131

Email:  


Zyra e Prokurimit

Fadil Abazi

Tel:   0280 381-519

Email:  fadil.abazi1@rks-gov.net


Sektori i Tatimit

Mifail Azizi

Tel:   0280 381-368

Email:  mifail.Q.azizi@rks-gov.net


Çerdhja e Fëmijëve “Gëzimi Ynë”

Tel: 0280 381-636


Shtëpia e Shëndetit 

Tel:  0280 381-366


Emergjenca 

Tel:  0280 382-021


Brigada e Zjarrfikësve dhe Shpëtimit 

Tel:  093


Ekonomia e Pyjeve 

Tel: 0280 381-810 


Bashkësia Islame 

Tel: 0280 380-211