Pytje të shpeshta

Çka janë administratorët?
Çka janë grupet?
Çka janë lajmërimet apo njoftimet?
Çka janë Moderatorët?
I regjistruar më herët, por nuk mund të qasem?
Nëse unë klikoj për një lidhje me email ai më ofron kyçjen?
Pse ç’kyçem automatikisht?
Pse disa grupe paraqiten me ngjyrë tjetër?
Pse duhet që postimet e mia të aprovohen (miratohen)?
Pse duhet të regjistrohem në të gjitha?
Pse nuk mund të bashkangjesë një dokument (attachments)?
Pse nuk mund të hyj në forum?
Pse nuk mund të qasem (identifikohem)?
Pse nuk mund të regjistrohem?
Si mund t’i ndryshoj konfigurimet (të dhënat) e mia?
Si mund të fshij një mesazh?
Si mund të postoj një temë në forum?
Si mund ti raportoj postimet te një moderator?
U regjistrova po nuk mund të kyçem apo identifikohem!
Unë kam humbur fjalëkalimin tim!