Kuvendi Komunal i Vitisë

Kuvendi Komunal i Vitisë, përbëhet nga 27 këshilltarë. Subjektet e përfaqësuara në Kuvend janë LDK, PDK, AAK-LDD, VV, NISMA PËR KOSOVËN, AKR, KANDIDAT I PAVARUR,
 
Kryesues i Kuvendit Komunal: Naim Pira
 
Këshilltarët e Kuvendit Komunal: 
 
Nga LDK: Sami Demelezi, Zekirja Zuka, Nexhat Aliu, Xhilsime Qamili, Ali Bajrami, Adnan Imeri, Arbresha Ibrahimi, Vjollca Kadolli-Halili, Nuredin Lutfiu, Ajtene Frangu.
 
Nga PDK: Bekim Azizi, Samet Idrizi, Taib Alidemi, Hyse Rama, Visar Demiri.
 
Nga AAK-LDD: Vehbi Rama, Mirlinda Sadiku.
 
Nga VV: Bislim Bislimaj, Sejdi Emini, Baki Nebiu
Nga NISMA PËR KOSOVËN: Daut Xhemajli, Selvije Rexhepi.
 
Nga AKR: Vjollca Sylejmani.
 
 Kandidatet e Pavarur: Ekrem Abazi, Besjana Rexhepi, Majlinda Ostrogllava
 
Në kuadër të Kuvendit Komunal, veprojnë dy komitete obligative-Komiteti për politikë e Financa dhe Komiteti për komunitete:
 
Komiteti për politikë e financa përbëhet prej:
Naim Pira          LDK
Ali Bajrami        LDK
Sami Demelezi LDK
Daut Xhemajli NISMA 
Bekim Azizi        PDK
Mirlinda Sadiku    AAK-LDD
Baki Nebiu        VV