Lajmet   U mbajt mbledhja e katërt e Komitetit për Politikë e Financa

2017-04-21

U mbajt mbledhja  e katërt e Komitetit për Politikë e Financa
 Është mbajtur sot mbledhja e katërt e Komitetit për Politikë e Financa, nën udhëheqjen e kryesuesit të Kuvendit Komunal Naim Pira, me që rast janë shqyrtuar disa pika të rendit të ditës, ndër to edhe  pasqyrat financiare të buxhetit komunal për periudhën janar-mars 2017. 
 Drejtori por Financa dhe Zhvillim Ekonomik Ibrahim Rama, duke prezantuar pasqyrat financiare, ka thënë se shpenzimet për periudhën 3 mujore të këtij viti kanë qenë 1.921.057 duke përfshirë edhe borxhet e vitit paraprakë. Krahasuar me shpenzimet e periudhës së njëjtë të vitit të kaluar, Rama tha se ato janë më të ulëta për 48.730 euro. Kurse duke folur rreth të hyrave, ai njoftoi se të planifikuara për periudhën janar-mars janë 235.565 euro ndërsa të realizuar 166.848 euro që shprehur në përqindje ky realizim arrin në 72.38 %. Krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, të hyrat janë më të larta për 3.082 euro apo shprehur në përqindje për 1.83 më të larta. Në këtë mbledhje u debatua edhe për propozim vendimin  për shqyrtimin dhe aprovimin e vendimit për ndryshimin e nën zërit buxhetor, propozimin për shqyrtimin dhe aprovimin e plotësim ndryshimit të rregullores për mbrojtjen e Mjedisit në Komunën e Vitisë, propozimi për shqyrtimin dhe aprovimin e plotësim ndryshimit të rregullores për Taksa, Ngarkesa dhe Gjoba, si dhe u dha një informatë mbi përgatitjen e të mbjellave pranverore.

 

Sign in