Arsimi Viti

Procesi edukativo-arsimor në Komunën e Vitisë përfshinë nivelet e ndryshme nga ai parashkollor  e deri te ai i mesëm i lartë. Mësimi zhvillohet në Gjuhën Shqipe dhe në atë serbe. Veprojnë gjithsej 17 shkolla fillore të mesme të ulta me 16 paralele të ndara fizike në Gjuhën Shqipe dhe 2 (dy) shkolla të mesme. Gjithashtu në këtë komunë procesin mësimor e zhvillon edhe një shkollë fillore tetëvjeçare në gjuhën serbe. Ndërsa aktualisht vepron një institucion  parashkollor – çerdhja e fëmijëve “Gëzimi Ynë” në Viti. Në këto institucione  shkollore vijojnë mësimin 10700 nxënës, mësimdhënës 691,administrate 37,punëtorë teknik 74, gjithsej 802.

Më qellim të ofrimit sa më të mirë të kushteve në fushën e arsimit të kësaj komune për punë dhe për zhvillimin e procesit edukativo mësimor, si dhe të ngritjes së cilësisë së saj, në agjendën e Institucioneve komunale është jo vetëm përmirësimi i infrastrukturës ekzistuese shkollore, por edhe ndërtimi i shkollave të reja. E gjithë kjo duke pasur për bazë edhe rritjen e vazhdueshme të numrit të nxënësve.

(Drejtoria për Arsim dhe Shkencë gjendet në rrugën “Adem Jashari”  
tel:  
0280/ 381-541)

NUMRAT E KONTAKTIT TË DREJTORËVE TË SHKOLLAVE

Nr.

Emri i shkollës

Vendi

Dita e shkollës

Drejtori

Nr. celularit

1

"Dëshmorët e Vitisë"

Viti

Nuk mban

Hasan Rama

044-553-074

2

"Bafti Haxhiu"

Viti

26 Maj

Mustafë  Aliu

044-207-090

3

"Njazi Rexhepi"

Sllatinë

6 Maj

Asllan Fana

044-481-676

4

"Halil Alidema"

Pozheran

19 Maj

Valbonë Halimi

044-342-381

5

"28 Nëntori"

Vërban

28 Nëntor

Aziz Emerllahu

044-323-007

6

"Dëshmorët e 5 prillit"

Smirë

5 Prill

Xhavit Sahiti

044-370-233

7

"Ndre Mjeda"

Kabash

Nuk mban

Nadire Ymeri

044-379-586

8

"Kenan Halimi"

Skifteraj

13 Qershor

Milaim Misini

044-370-092

9

"Nazmi Pajaziti"

Radivojc

11 Prill

Nezir Hasani

044-311-368

10

"Vllëzrit Grvalla"

Lubishtë

Nuk mban

Ymer Mala

044-358-066

11

"Hysen Terpeza"

Terpezë

2  Dhjetor

Sahit Sahiti

044-323-008

12

"Hasan Alia"

Remnik

10 Tetor

Ramadan Musliu

044-370-336

13

"Skënder Emerllahu"

Ramjan

11 Mars

Vjollcë Zejnullahu

044-103-695

14

"Mirali Sejdiu"

Goshicë

Nuk mban

Musa Ramizi

044-685-360

15

"Ahmet Hajdari"

Beguncë

24 Mars

Fazli Hyseni

044-209-694

16

"Safet Rexhepi"

Zhiti

7 Maj

Remzi Rexhepi

044-370-552

17

"D.M.Tarabulluzi"

Stubëll

Shtator

Marjan Uka

044-211-047

 

 

 

 

 

 

1

“Kuvendi i Lezhës”

Viti

2 Mars

Gaspër Dema

044-117-557

2

“Jonuz Zejnullahu”

Viti

5 Maj

Njazi Lutfiu

044-194-110

 

 

 

 

 

 

1

Çerdhja “Gëzimi Ynë”

Viti

Nuk mban

Hanife Jonuzi

044-616-174