Organogrami

        
Rregullorja e funksionimit të administratës së Komunës


 
                                              Rregullorja e  administratës

     Organogrami

 

           Klikoni mbi Foto për ta parë të zmadhuar.