Zgjedhjet e këshillave të fshatërave

Qytetar të nderuar/a të komunës së Vitisë me qëllim të organizimit dhe bashkëpunimit të komunës me fshatrat, vendbanimet dhe lagjet urbane në territorin e saj Komuna e Vitisë ka hartuar vitin e shkuar rregulloren përkatëse. Konformë kësaj rregullore gjatë këtij viti do të mbahen zgjedhjet e përfaqësuesve të vendbanimeve të komunës së Vitisë. 
Me poshtë keni  orarin e zgjedhjeve të këshillave lokale nëpër lokalitetet e ndryshme:

Në këtë faqe përpos orarit të zgjedhjeve do të njoftoheni edhe lidhur me rezultatet që dalin nga këto zgjedhje.


 

Orari i zgjedhjeve të këshillave lokale 


Nr.

Fshati

Data

Vendi

Koha

1

Ballancë

04.04.2013

Shkolla fillore "Safet Rexhepi"

18:00

2

Zhiti

04.04.2013

Shkolla fillore "Safet Rexhepi"

20:00

3

Radivojc

06.04.2013

Shkolla fillore "Nazmi Pajaziti"

18:00

4

Devajë

06.04.2013

Shkolla fillore "Nazmi Pajaziti"

20:00

5

Pozheran

08.04.2013

Shkolla fillore "Halil Alidema"

19:00

6

Drobesh

10.04.2013

Shkolla fillore "Bafti Haxhiu"

19:00

7

Smirë

12.04.2013

Shkolla fillore "Dëshmorët e 5 Prillit"

19:00

8

Goshicë

13.04.2013

Shkolla fillore "Mirali Sejdiu"

18:00

9

Gërmovë

13.04.2013

Shkolla fillore "Mirali Sejdiu"

20:00

10

Kabash

15.04.2013

Shkolla fillore "Ndre Mjeda"

19:00

11

Lubishtë

17.04.2013

Shkolla fillore "Vëllezërit Gërvalla"

19:00

12

Beguncë

18.04.2013

Shkolla fillore "Ahmet Hajdari"

19:00

13

Vërban

20.04.2013

Shkolla fillore "28 Nëntori"

18:00

14

Sadovinë e Jerlive

20.04.2013

Shkolla fillore "28 Nëntori"

20:00

15

Debëlldeh

21.04.2013

Shkolla fillore "Ndre Mjeda"

18:00

16

Buzovik

21.04.2013

Shkolla fillore "Vëllezërit Gërvalla"

20:00

17

Binçë

23.04.2013

Shkolla fillore "Ndre Mjeda"

19:00

18

Podgorc

25.04.2013

Shkolla fillore "Vëllezërit Gërvalla"

18:00

19

Ramnishtë

25.04.2013

Shkolla fillore "Ahmet Hajdari"

20:00

20

Stubëll e epërme/

Stubëll e poshtme/Goden

28.04.2013

Shkolla fillore "Don Mikel Tarabulluzi"

14:00

21

Gjylekarë

29.04.2013

Shkolla fillore "Kenan Halimi"

19:00

22

Remnik

02.05.2013

Shkolla fillore "Hasan Alija"

18:00

23

Budrikë

02.05.2013

Shkolla fillore "Nazmi Pajaziti"

20:00

24

Katundi i Ri

04.05.2013

Shkolla fillore "Skender Emërllahu"

18:00

25

Ramjan

04.05.2013

Shkolla fillore "Skender Emërllahu"

20:00

26

Letnicë/Shashare/

Vërnakollë/Vërnez

06.05.2013

Shkolla fillore "Don Mikel Tarabulluzi"

18:00

27

Tërpezë

08.05.2013

Shkolla fillore "Hysen Tërpeza"

18:00

28

Çifllak

08.05.2013

Shkolla fillore "Halil Alidema"

20:00

29

Sllatinë e Epërme

11.05.2013

Shkolla fillore "Nijazi Rexhepi"

19:00

30

Sllatinë e Poshtme

13.05.2013

Shkolla fillore "Nijazi Rexhepi"

19:00

31

Sadovinë e Çerkezëve

15.05.2013

Shkolla fillore "Nijazi Rexhepi"

18:00

32

Tërstenik

15.05.2013

Shkolla fillore "Nijazi Rexhepi"

20:00

33

Viti I

20.05.2013

Shtëpia e Kulturës "Gursel e Bajram Sylejmani"

17:00

34

Viti II

21.05.2013

Shtëpia e Kulturës "Gursel e Bajram Sylejmani"

17:00

35

Viti III

22.05.2013

Shtëpia e Kulturës "Gursel e Bajram Sylejmani"

17:00