Dobrodošli u službeni stranicu Opštine Vučitrn u internetu


Jedan od značajni segmenata administrovanja lokalne vlasti bez sumnje je otvorenost i pružanje potrebnih informacija građanima i svim institucijama koje se odnose sa lokalnom administracijom. Ičući u korak sa najsavremenim trendovima komuniciranja, u cilju da građanima pruže što više informacija za Opštinu Vučitrn, u ovoj strani načičete dokumente i mnoge informacije o radu skupštine opštine i druge opštinske organe.

Imate staru verziju Adobe Flash Player-a. Nabavite najnoviji Flash Player ovde.
 

Istorija

Vučitrn ili Vicianumi kako se zove pre nego što starog ilirsko ime, je antička lokacija, datiraju još od srednjeg veka, čak i pre Rimskog carstva, odnosno iz vremena Dardanije. Viciana krajem prvog veka pre N. D. okupirana od Rimskog carstva. Tokom perioda rimske okupacije (I-V) Viciana postigla značajan ekonomski razvoj i kulturni.   čitaj više >>

Viesti

Vanredna sednica Skupštine Opštine, će održati dana 04.05.2017
26 april 2017
 Na osnovu člana 44.1 Zakona o Lokalnoj Samoupravi br.03/L-040, člana 6 Administrativnog Upustva (MALV) br.02/2015 za Održavanje sednice Skupštine Opštine ,člana 46.2 Statuta Opštine i člana 9.1 Pravilnika o radu Skupštine i njenih organa, kao i na zahtev ( 1 /3 ) članova Skupštine, vanrenda sednica će biti održan 04.05.2017 god (u četvrtak) sa početkom u 16:00 časova.

Ovaj sastanak održaċe se u sali Skupštine Opštine - Vučitrn.

Za ovaj sastanak predlaže se ovaj:


D N E V N I R E D


1. Razmatranje Nacrt –Komunalni razvojni plan Opštine Vučitrn 2016-2024.
više...

Sednica Skupštine Opštine, će održati dana 29.09.2016 god.
26 septembar 2016
  Na osnovu člana 43.1 Zakona o Lokalnoj Samoupravi br.03/L-040,
člana 45 Statuta Opštine Vučitrn i člana 9.1 Pravilnika za održavanje sednice Skupštine Opštine Vučitrn i njenih organa,
sednica Skupštine Opštine održati dana 29.09.2016 god,( u sredu) sa početkom u 10:00 časova . Satanak održače se u sali Skupštine Opštine

više...

Sednica Skupštine Opštine, će održati dana 30.12.2015 god
24 decembar 2015
  Na osnovu člana 43.1 Zakona o Lokalnoj Samoupravi br.03/L-040, člana 45 Statuta Opštine Vučitrn i člana 9.1 Pravilnika za održavanje sednice Skupštine Opštine Vučitrn i njenih organa , Predsedavajuċi Skupštine Opštine Vučitrn


Poziva vas


da učestvujete na sednici Skupštine Opštine koja če se održati dana 30.12.2015 god,( u sredu) sa početkom u 10:00 časova . Satanak održače se u sali Skupštine Opštine Vučitrn.


Dnevni red

više...

 
 

Tema


Online Prijava


Pravo na zastitu licnih podatakaNews

Manifestime kulturore