Zyrtari kontaktues për qasje në dokumente zyrtare

 

 
028 572 171
 


Qasja në dokumentet publike

E Drejta e Qasjes në Dokumente Publike, është e drejtë e garantuar me Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Secili person gëzon të drejtën e qasjes në dokumente publike, me përjashtim të informacioneve që janë të kufizuara me ligj.
Në Republikën e Kosovës, një seri aktesh ligjore dhe nënligjore rregullojnë procedurat për realizimin e të drejtës kushtetuese të qasjes në dokumente publike.
 
 

 

Shpenzimet janar-qershor 2016
publikuar: 01-08-2016
Shpenzimet janar-mars 2016
publikuar: 29-04-2016
Shpenzimet tetor - dhjetor 2015
publikuar: 01-02-2016
Shpenzimet janar - shtator 2015
publikuar: 16-12-2015
Shpenzimet janar - qershor 2015
publikuar: 18-08-2015
Shpenzimet janar - mars 2015
publikuar: 31-05-2015
Shpenzimet për vitin 2014
publikuar: 04-02-2015
Shpenzimet janar-shtator 2014
publikuar: 31-10-2014
Shpenzimet janar-qershor 2014
publikuar: 01-07-2014
Shpenzimet janar-mars 2014
publikuar: 15-05-2014
Shpenzimet për vitin 2013
publikuar: 03-02-2014
Shpenzimet janar-shtator 2013
publikuar: 01-11-2013