Shpenzimet dhe të hyrat e Komunës në periudha kohore

 
Shpenzimet janar-qershor 2016
publikuar: 01-08-2016
Shpenzimet janar-mars 2016
publikuar: 29-04-2016
Shpenzimet tetor - dhjetor 2015
publikuar: 01-02-2016
Shpenzimet janar - shtator 2015
publikuar: 16-12-2015
Shpenzimet janar - qershor 2015
publikuar: 18-08-2015
Shpenzimet janar - mars 2015
publikuar: 31-05-2015
Shpenzimet për vitin 2014
publikuar: 04-02-2015
Shpenzimet janar-shtator 2014
publikuar: 31-10-2014
Shpenzimet janar-qershor 2014
publikuar: 01-07-2014
Shpenzimet janar-mars 2014
publikuar: 15-05-2014
Shpenzimet për vitin 2013
publikuar: 03-02-2014
Duke paraqitur rezultatet 1-15 (of 16)
  < 1 - 2  >