Shpenzimet dhe të hyrat e Komunës në periudha kohore

 
Të hyrat vetanake janar-tetor 2017
publikuar: 07-11-2017
Shpenzimet janar-qershor 2016
publikuar: 01-08-2016
Shpenzimet janar-mars 2016
publikuar: 29-04-2016
Shpenzimet tetor - dhjetor 2015
publikuar: 01-02-2016
Shpenzimet janar - shtator 2015
publikuar: 16-12-2015
Shpenzimet janar - qershor 2015
publikuar: 18-08-2015
Shpenzimet janar - mars 2015
publikuar: 31-05-2015
Shpenzimet për vitin 2014
publikuar: 04-02-2015
Duke paraqitur rezultatet 1-15 (of 20)
  < 1 - 2  >