Lajmet   Njoftim: Seanca e Kuvendit Komunal të Vushtrrisë mbahet të enjten me 30 mars

Njoftim: Seanca e Kuvendit Komunal të Vushtrrisë mbahet të enjten me 30 mars - 20 mars 2017

 Në bazë të nenit 43.1 të Ligjit Nr.03/L-040 për Vetëqeverisjen Lokale, nenit 45.1 të Statutit të Komunës së Vushtrrisë dhe nenit 6.3 të Rregullores për Punën e Kuvendit të Komunës dhe organeve të tij, Kryesuesi i Kuvendit të Komunës së Vushtrrisë:  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Ju  f t o n

 

Të merrni pjesë në mbledhjen e Kuvendit të Komunës, e cila do të mbahet më                 30 mars 2017 (e enjte) me fillim në ora 10:00. Mbledhja do të mbahet në Sallën e Kuvendit të Komunës në Vushtrri.

 

Për këtë mbledhje propozohet ky:

                                                     

R  E  N  D     D  I  T  E

 

 

 1. Shqyrtimi dhe aprovimi i ekstraktit nga mbledhja e jashtëzakonshme e kuvendit e datës 12.01.2017;
 2. Shqyrtimi dhe aprovimi i procesverbalit nga mbledhja e rregullt e kuvendit e datës 23.02.2017;
 3. Shqyrtimi i draft-planit për punësimin e personave me nevoja të veçanta;
 4. Shqyrtimi i Raportit për situatën ekonomiko- financiare dhe zbatimin e planeve investuese për vitin 2016;
 5. Shqyrtimi i Propozim-vendimit për bartjen e mjeteve financiare nga viti 2016 në vitin 2017;
 6. Shqyrtimi i Propozim-vendimit për rialokimin e mjeteve financiare nga nënkategoria “subvencione për entitete publike” në nënkategorinë “subvencione për entitete jopublike” të Komunës së Vushtrrisë;
 7. Shqyrtimi i Propozim-vendimit për ofrimin e ndihmës financiare për shërim të Pajtim Jasharin.
 8. Shqyrtimi i Propozim-vendimit për rialokimin e mjeteve financiare brenda  kategorisë  së kapitaleve;
 9. Shqyrtimi i Propozim-vendimit për rrënimin e pjesshëm të objektit të Shtëpisë së Kulturës “Hasan Prishtina”;
 10. Shqyrtimi i Informatës rreth procedurës së legalizimit të objekteve;
 11. Shqyrtimi i Informatës lidhur me rezultatet (ecurinë) e dhënies në shfrytëzim të tokave bujqësore;
 12. Shqyrtimi i Informatës nga zyra ligjore lidhur me zbatimin e marrëveshjes kolektive;
 13. Shqyrtimi i Propozim-vendimit për shpërndarjen e mjeteve nga fondi për subvencione dhe transfere;
 14. Shqyrtimi i Propozim-vendimit për dhënien në shfrytëzim afatgjatë të pronës së paluajtshme komunale;
 15. Shqyrtimi i Raportit për punën e Këshillit Komunal për Siguri në Bashkësi;
 16. Të ndryshme.

            Shpëtim Zhegrova, kryesues i KK


RSSShpërndaje në Facebook

Sign in